Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda EyLüL tarafından 1 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua


  Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunması Gereken Dua

  Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ

  Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ülazim-ür-raûf-ül-kerîm. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvi

  La ilahe illallâhülazîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-ilazîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı RabbülArş-il-kerîm.

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.

  Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.

  La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır

  Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse, Allahü teala işini kolaylaştırır.

  Sıkıntılı iken Hasbünallah ve nimel-vekîl deyiniz!

  Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.

  Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azimi okursa, Allahü teala üzüntüsünü giderir.

  İmam-ı Rabbani hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.