Şiir Unsurları

'Ders notları' forumunda SümbüL tarafından 15 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. Şiir unsurları nelerdir


  Şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür.Kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir.Ve aşşağıda da bu şiirler konunurken ne gibi özellikler kullanılır onları görelim.


  ŞİİRİN UNSURLARI

  1- Şekil Unsurları
  a) Nazım birimi
  b) Nazım şekli
  c) Ölçü (Vezin)
  d) Kafiye – redif

  2- Muhteva Unsurları
  a) Konu ve tema
  b) Dil ve anlatım
   
 2. ŞİİRİN ŞEKİL UNSURLARI
  Nazım Birimi : Şiiri oluşturan mısra gruplarına denir. Nazım birimi şiiri oluşturan yapı taşlarından biridir. Şiirdeki her bir satıra mısra denir. Tek mısralık dizelere mısra-ı âzâde denir.
  Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur. (Ş.Yahya)
  Şiir içindeki mısraların kümelenmesinden meydana gelen nazım birimi; kümede bulunan mısraların sayısına göre ad alır. İki mısralık öbeklere beyit; dört mısradan oluşanlara kıta veya dörtlük; üç, beş, ve daha fazla mısralı öbeklere bent denir.

  Nazım Şekli : Kafiye örgüsüne ve mısra sayılarına göre manzumelerin aldığı biçime, sundukları görünüme nazım şekli denir.
  KLASİK EDEB NAZIM ŞEKİLLERİ: Gazel, murabba, mesnevi, terkib-i bent, terc-i bent, rübai, kaside, tuyuğ, müstezat... (Lise yıllarında genişçe işlenecek)