şiir türleri hakkında bilgi

'Eğitim Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 23 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Başlıca Şiir türleri şunlardır;
  Pastoral Şiir
  Mesnevi Şiir
  Dramatik Şiir
  Didaktik Şiir
  Lirik Şiir
  Epik Şiir
  Somut Şiir
  Deneysel Şiir
  Metafizik Şiir
  Senfonik Şiir
  Satirik Şiir
  Modern Şiir

  LİRİK ŞİİR

  İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür. Divan edebiyatında özellikle gazeller, murabbalar, şarkılar; halk edebiyatında koşmalar, semâiler bu türe örnektir. Yeni Türk edebiyatında ise türlü nazım şekillerinde yazılmıştır.

  PASTORAL ŞİİR

  Doğa güzelliklerini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban hayatını ve bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. "Pastoral" kelimesi "çobanlara ait" demektir. Batı edebiyatlarında doğrudan doğruya doğa manzaralarını canlı biçimde anlatan şiirlere idil, konuşma biçiminde yazılan pastoral şiirlere de eglog denir.

  DİDAKTİK ŞİİR

  Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlâkî bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yönü zayıf şiir türüdür. Manzum hikâyeler ve fabllar bu türe girer.

  EPİK ŞİİR

  Konusu savaş, kahramanlık, yiğitlik ve yurt sevgisi olan ya da tarihî bir olayı coşkulu bir anlatımla işleyen uzunca şiirlere denir. Aynı anlamda destanî şiir, hamasî şiir ve kahramanlık şiir terimleri de kullanılır.

  DRAMATİK ŞİİR

  Hayatın trajik, komik, korkunç bir yanını göz önünde canlandırmak ya da tiyatroda oynanmak için yazılan şiir türüdür.

  SATİRİK ŞİİR

  Alay etmek, dalga geçmek veya güldürmek maksadıyla yazılan şiir türüdür.