Şiir inceleme yöntemi

'Etüt Merkezi' forumunda Büsra tarafından 24 Nis 2010 tarihinde açılan konu

 1. 1- Zihniyet

  Şiirin yazıldığı döneme ait sosyal, siyasi, ve kültürel özellikleri şiirin zihniyeti ni oluşturur.
  2- Şiirde Ahenk

  Şiirin ölçüsü, uyağı, redifi, asonans, aliterasyon , gibi ses tekrarları ahengi oluşturan unsurlardır.
  3- Şiir Dili

  Şairlerin süslü ya da süzsüz(sade), duru ya da karmaşık anlatımları şiir dili ni oluşturur. Edebi sanatlar şiirin estetiğini artırır.
  4- Şiirde Yapı

  Nazım şekilleri ve nazım türleri şiirin yapısını oluşturur.
  5- Nazım

  Duygu ve düşüncelerin ölçülü ve uyak lı bir biçimde ifade edilmesidir.
  a) Nazım türü : Şiirlerde işlenilen konu ve tema ya göre şiirlerin aldığı adlardır.
  b) Nazım şekli/biçimi: Şiirlerin ölçü, nazım birimi, aheng özellikleri ne göre aldığı adlardır.
  6- Şiirde Tema

  Şiirde birimleri birbirine bağlayan anlam bütünlüğü sağlayan temel öğe temadır.
  7- Şiirde Gerçeklik ve Anlam

  Şairler edebiyat ın konusu olan(insan doğa ve yaşam)alırlar ve bunların ifade ediliş biçimi şiirde kullandıkları zaman, gerçeklik birbirinden farklıdır.Şair herkesin gördüğü bir gerçeği değişik şekil ve boyutlarda anlatılır.(benzetmeler , mecazlar, söz sanatları ndan faydalanılarak)
  8- Şiir ve Gelenek

  Şairlerin yaşadıkları dönemdeki geleneği şiirlerine yansıtmalarıdır. Ritim, aheng unsurları, ölçü, konu, tema , zihniyet aynı olsada farklı dönemlerde yaşayan şairlerin şiirlerinde kullanılan imgeler, semboller, birbirlerinden farklı olur.
  9- Yorum

  Şairin ne anlatmak istediğini anlamaya yorum denir. Bir şiiri doğru yorumlayabilmemiz için şairin hayatını edebi kişiliğini (zihniyetini, geleneğini...) iyi bilmemiz ve şiir üzerinde doğru düşünebilmemiz gerekir