Şifalı Ayetler Ve Dualar

'Dini Bilgiler' forumunda Aysell tarafından 20 Mar 2012 tarihinde açılan konu

 1. Şifa Ayetleri

  1- “Ve yeşfî sudûra kavmim-müminîne ve yüzhib ğayza kulûbihim. (Allah müminler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)
  2- “Yâ eyyühen-nâsü kad câet küm mevızatun min Rabbikum ve şifâül-limâ fis-sudûri ve hüden ve rahmetün lil-müminîn. (Ey İnsanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, müminlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.)
  3- “Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâül-linnâsi inne fî zâlike leâyetel-likavmiy-yetefekkerûn. (Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.)
  4- “Ve nünezzilü minel-Kurâni mâ hüve şifâüv-ve rahmetül-lil-müminîn. (Biz Kurânda müminler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz.)
  5- “Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn. (Hastalandığımda bana şifâ veren Allahtır.
  6- “Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâün. (De ki: Kurân, inananlar için hidâyet ve şifâdır.)
  Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hastalara şöyle duâ etmiştir:
  1-“Allahümme rabbin-nâsi ezhibil-bese işfi. Enteş-şâfî. Lâ şifâe illâ şifâüke. Şifâen lâ yüğâdiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke leke adüvven ev yemşî leke ilâ salatin. (Allahım! Ey insanların Rabbi! Şifâ ver! Şifâ veren ancak Sensin! Senden başka şifâ verecek kimse yoktur! Allahım! Şu kuluna şifâ ver ki, Senin bir düşmanına acı versin veya Senin rızânı kazanmak için namaz kılmak üzere yürüsün.)
  2- “Bismillâhi erkîke min külli şeyin yüzîke min şerri külli nefsin ev aynü hâsidin. Allahümme yeşfîke bismillâhi erkîke. (Sana ıztırap veren her şeyden, her kıskanç nefisten, her hasetçi gözden Allahın adıyla sana şifâ dilerim. Allah sana şifâ versin. Allahın adıyla sana şifâ dilerim.)

  Şifa Duaları

  (Üçer defa okumalı)


  1-(Bismillâhi erkîke min külli şey'in yü'zîke ve min şerri külli nefsin ev aynin hâsidin Allâhü yeşfike).

  Manası: "Seni rahatsız eden herşeyin şerrinden Allah adıyla sığınırım. Her nefsin kötülüğünden, her hasetçi gözün şerrinden sana ancak Allah şifa verir (veya versin)." demekdir.


  2-(Bismillâhi erkîke min külli şey'in v-Allâhü yeşfîke min dâin fike min şerr'in-neffasâti fi-l-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased).

  Manası: "Allah adıyla her şeyin şerrinden senin namına sığınırım. Allah sende olan her hastalığa şifa versin. Düğümlere üfleyen sihirbazların, haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden de Allah seni korusun." demekdir.


  3-(Bismillâhi eûzü bi ızzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü).

  Manası: "Allah adıyla... hissettiğim ve çekindiğim şeylerin şerrinden Allanın izzet ve kudretine sığınırım." demekdir.


  4-(Allâhümme Rabbe'n-nâsi ezhib'il-be'se; işfî en- te'ş-şâfî lâ şifâe illâ şifâeke şifâen lâ yuğâdirü sakamen).

  Manası: "Allahım! Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider. Şifa ver. Zira sen şifa verensin. Senin verdiğin şifadan başka şifa yoktur. Senin şifan hastalık bırakmaz." demekdir.