Şifa Ayetleri Suya

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Merve tarafından 26 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Şifa Ayetleri

  Şifa Ayetleri Nelerdir

  Şifa âyetleri, suya konup içilirse hastalıklara şifa olur.

  Şifa âyetleri şunlardır:

  Tevbe 14
  Kâtilûhum yuazzibhumullâhu bi eydîkum ve yuhzihim ve yansurkum aleyhim ve yeşfi sudûre kavmin muminîn(muminîne).

  Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder (zafere ulaştırır). Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir (iyileştirir, ferahlatır).


  Yunus 57
  Yâ eyyuhen nâsu kad câetkum mevızatun min rabbikum ve şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil muminîn(muminîne).

  Ey insanlar! Size, Rabbinizden öğüt (vaaz) ve göğsünüzde olana (nefsinizin kalbindeki hastalıklara) şifa ve müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir.


  Nahl 69
  Summe kulî min kullis semerâti feslukî subule rabbiki zululâ(zululen), yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne).

  Sonra meyvelerin (çiçeklerin) hepsinden yeyin! Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülûk edin (uçun, dolaşın). Onun karnından muhtelif (çeşitli) renklerde içecek (bal) çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir kavim için elbette bir âyet (delil) vardır.


  İsra 82
  Ve nunezzilu minel kurâni mâ huve şifâun ve rahmetun lil muminîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ(hasâran).

  Kurândan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını (kaybettiği dereceleri) arttırır.


  Şuara 80
  Ve izâ maridtu fe huve yeşfîn (yeşfîni).

  Ve hastalandığım zaman bana şifa veren, Odur.


  Fussilet 44
  Ve lev cealnâhu kurânen acemiyyen le kâlû lev lâ fussilet âyâtuh(âyâtuhu), e acemiyyun ve arabîy(arabîyyun), kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun, vellezîne lâ yûminûne fî âzânihim vakrun ve hûve aleyhim amâ(amen), ulâike yunâdevne min mekânin baîd(baîdin).

  Ve eğer Onu (Kitabı), yabancı dil bir Kurân kılsaydık, mutlaka: “Onun âyetleri açıklanmalı değil miydi? derlerdi.
  Araba yabancı dil mi? De ki: “O, âmenû olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O (Kurân), onlara karşı körlüktür (şifa ve hidayet değildir). İşte onlara uzak bir yerden seslenilir.


  alıntı