Şeytanın Yoldan Çıkarması

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 7 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Şeytanın Yoldan Çıkarması
  İblisin Yoldan Çıkışı
  Secde Emri  28-9. Rabbin meleklere: “Ben, balçıktan, işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın demişti.

  (Hicr 15) 71-2. Rabbin meleklere şöyle demişti: “Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan ona üflediğim zaman ona secdeye kapanın. (Sad 38)
  İblisin Cevabı

  “Allah, “Sana emrettiğim halde, seni secdeden alıkoyan nedir? dedi, “Beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm cevabını verdi. (Araf 7/12)

  “Allah: “Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmaktan seni alıkoyan nedir? dedi. O: “Balçıktan, işlenebilen kara topraktan yarattığın insana secde edemem dedi. (Hicr 15/32-33)

  “Allah: Ey İblis Kudretimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi? Yoksa gururlananlardan mısın? dedi.

  İblis: “Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah: “Defol oradan, sen artık kovulmuş birisin. Din gününe kadar lanetim senin üzerinedir dedi. (Sad 38/75-78)

  Aldığı Ceza

  “Ona, İn oradan, orada büyüklenmek sana düşmez, defol, sen alçağın tekisin dedi. (Araf 7/13)

  “Öyleyse defol oradan, sen artık kovulmuş birisin. Doğrusu hesap gününe kadar lanet sanadır dedi. (Hicr 15/34-35)

  “Oysa Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında ve ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurdum. Saptıranları hiçbir işte asla yardımcı da edinmedim.

  O gün Allah: “Bana ortak olduklarını iddia ettiklerinize seslenin der. Onları çağırırlar, fakat hiçbirisi onların çağrılarına gelmez. Aralarına bir cehennem deresi koyarız.

  Suçlular ateşi görürler ve ona düşeceklerini anlarlar, fakat ondan kaçacak yer bulamazlar. (Kehf 18/51-53)

  İblisin İnandığı Şeyler

  a- Ahiret Inancı: “İnsanların tekrar dirilecekleri güne kadar beni ertele dedi.

  Allah; “Sen erteye bırakılanlardansın dedi. (Araf 7/14-15)

  “Rabbim! Beni hiç olmazsa, tekrar dirilecekleri güne kadar ertele dedi.

  Allah: “Sen, bilinen gün gelene kadar bırakılanlardansın dedi. (Hicr 15/36-38)

  “Rabbim! Dirilecekleri güne kadar beni ertele dedi.

  Allah: “Sen bilinen güne kadar erteye bırakılanlardansın dedi. (Sad 38/79-81)

  b- Doğru Yolu Bilmesi: “İblis: “Senin kudretine and olsun ki, onlardan, sana içten bağlı olan kulların bir yana, hepsini azdıracağım dedi.

  Allah: “Doğrudur; işte ben hakikati söylüyorum, sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi. (Sad 38/82-85)

  “Allah, “Yerilmiş ve kovulmuşsun, oradan defol; and olsun ki insanlardan sana kim uyarsa, onları ve sizi, hepinizi cehenneme dolduracağım dedi. (Araf 7/18)

  “Rabbim! Beni saptırdığın için, and olsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel göstereceğim; halis kıldığın kulların bir yana, onların hepsini saptıracağım dedi.

  Allah şöyle dedi: “Benim gerekli kıldığım dosdoğru yol budur; “kullarımın üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan sapıklar bunun dışındadır.

  Ve Cehennem onların hepsinin toplanacağı yerdir. (Hicr 15/39-43)

  “Benden üstün kıldığını görüyor musun? Kıyamet gününe kadar beni ertelersen, and olsun ki, azı bir yana, onun soyunu kendi buyruğum altına alacağım demişti.

  Allah: “Haydi git! Onlardan sana kim uyarsa bil ki, cehennem hepinizin cezası olur, hem de tam bir ceza dedi.

  Sesinle, gücünün yettiğini yerinden oynat, onlara karşı yaya ve atlılarınla haykırarak yürü, mallarına ve çocuklarına ortak ol, onlara vaatlerde bulun ama şeytan sadece onları aldatmak için vadeder.

  Doğrusu Benim mümin kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin olamaz. Rabbin vekil olarak yeter. (Isra 17/62-65)

  Yemini

  “Doğrusu ben size öğüt verenlerdenim diye ikisine yemin etti. (Araf 7/21)

  İlk iş Adem ile Havvanın edep yerlerini açmak idi.

  “Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: “Rabbinizin sizi bu ağaçtan menetmesi melek olmanız veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir. (Araf 7/20)

  Ademin Cennete Yerleşmesi

  “Ey Adem! Eşin ve sen cennette kal, orada olandan istediğiniz yerde bol bol yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz dedik. (Bakara 2/35)

  “Ey Adem! Doğrusu bu, senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa bedbaht olursun. Doğrusu cennette ne acıkırsın, ne de çıplak kalırsın; orada ne susarsın de ne de güneşin sıcağında kalırsın dedik. (Taha 20/117-119)

  Cennetten Çıkarılması

  “Şeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırttı, onları bulundukları yerden çıkardı, onlara “Biribirinize düşman olarak inin, yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz dedik. İnin oradan hepiniz, tarafımdan size bir yol gösteren gelecektir; Benim yoluma uyanlar için artık korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir dedik. İnkar eden kimseler ve ayetlerimizi yalan sayanlar cehennemlik olanlardır, onlar orada temelli kalacaklardır. (Bakara 2/36-39)

  “Birbirinize düşman olarak inin, siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz.

  Orada yaşar, orada ölür ve oradan dirilip çıkarılırsınız dedi.(Araf 7/24-25)

  “Onlara şöyle dedi: “Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Elbet size Benden bir yol gösteren gelir; Benim yoluma uyan ne sapar ve ne de bedbaht olur.\r\n\r\nBenim Kitabımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. (Taha 20/123-124)

  Yasak Ağaçtan Yemesi

  “Ey Adem! Sen ve eşin cennette kalın ve istediğiniz yerden yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. (Araf 7/19)

  Ebediyet veya Meleklik Arzusu

  “Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: “Rabbinizin sizi bu ağaçtan menetmesi melek olmanız veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir. (Araf 7/20)

  “Ama şeytan ona vesvese verip: “Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi? dedi.

  Bunun üzerine ikisi de o ağacın meyvasından yedi, ayıp yerleri görünüverdi. Cennet yapraklarıyla örtünmeye koyuldular. Adem, Rabbine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı. (Taha 20/120-121)

  Ademin Cevabı

  “Böylece onların yanılmalarını sağladı. Ağaçtan meyve tattıklarında kendilerine ayıp yerleri göründü, cennet yapraklarından oralarına örtmeğe koyuldular. Rableri onlara, “Ben sizi o ağaçtan menetmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim? diye seslendi.

  Her ikisi, “Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz dediler. (Araf 7/22-23)

  Ademin Peygamber Oluşu

  “Adem, Rabbinden emirler aldı; onları yerine getirdi. Rabbi de bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz o tevbeleri daima kabul edendir, merhametli olandır. (Bakara 2/37)

  “Rabbi yine de onu seçip tevbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi. (Taha 20/122)

  Sonuç

  “Onlara: “Allahı bırakıp taptıklarınız nerededir. Size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu? denilir.

  Onlar, azgınlar ve Iblisin adamları, hepsi, tepetakla oraya atılırlar.

  Orada putlarıyla çekişerek: “Vallahi biz apaçık bir sapıklıkta idik; çünkü biz sizi alemlerin Rabbine eşit tutmuştuk; bizi saptıranlar ancak suçlulardır; şimdi şefaatçımız, yakın bir dostumuz yoktur; keşke geriye bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak derler.

  Bunda şüphesiz bir ders vardır ama çoğu inanmamıştır.

  Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir. (Şuara 26/92-104


  süleymaniye vakfı