şeytanin saldiri yollari

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 18 Ağu 2008 tarihinde açılan konu

 1. ŞEYTANIN SALDIRI YOLLARI  Sual: Şeytan daha çok hangi yolla insanı kandırmaya çalışır?

  CEVAP
  Şeytan
  çeşitli yollarla vesvese vermeye çalışır. Hikmet ehli bir zat diyor ki:
  Şeytanın, bilhassa şu on yolla vesvese verdiğini görüp, ona göre tedbir
  aldım:

  1- Tul-i emel [uzun emel]
  Zevk ve safa sürmek
  için çok yaşamayı istemektir. Nerede, ne zaman öleceğimi bilmiyorum.
  Aniden de ölebilirim diyerek, şu âyet-i kerimeyi hatırladım:
  (Hiç kimse nerede öleceğini bilmez.) [Lokman 34]
  Sonra şu hadis-i şerifi de düşündüm ve böylece şeytanın verdiği vesveseden kurtuldum:
  (Cenneti isteyen, uzun emelli olmasın, dünya işi, ona ölümü unutturmasın!) [İ. Ebiddünya]

  2- Nefse uymak
  Her nimetin çetin bir hesabının olduğunu ve aşağıdaki âyet-i kerimeleri düşünüp, nefsime uymadım:
  (Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun. [Kötü neticeyi] yakında görecekler!) [Hicr 3]

  (Nefslerinin arzularını ilah edinenleri görmedin mi?) [Casiye 23]

  3- Ucub
  Şu âyet-i kerimeyi hatırladım:
  (Onlardan kimi bedbaht, kimi mesuttur.) [Hud 105]
  Hadis-i şerifte de buyuruluyor ki:
  (Üç şey felakete götürür: Cimrilik, nefse uymak, ucbetmek.) [Beyheki]
  Mesut olacağımı bilmediğime göre, üstelik ucbun felaket olduğunu bile bile niye ucbedeyim dedim ve ucubtan kurtuldum.

  4- Kibir
  (Kalbinde zerre kadar kibir olan, Cennete giremez) hadis-i şerifi ile aşağıdaki âyet-i kerimeleri düşünerek kibretmekten sakındım.
  (Allah, kibredenleri sevmez.) [Nahl 23]

  (Allah katında en keremliniz, en çok takva ehli olanınızdır.) [Hucurat 13]
  Aşağıdaki hadis-i şerifi de düşünerek tevazu sahibi olmaya çalıştım:
  (Allahü teâlâ, tevazu üzere olmamı emreyledi. Hiç kimseye kibirlenmeyin!) [Ebu Davud]

  5- Müslümanlara saygısızlık
  Şu âyet-i kerimeyi hatırladım ve din kardeşlerime hürmet ettim.
  (Asıl şeref, ancak Allahın, Peygamberinin ve müminlerindir.) [Münafikun 8]

  6- Haset
  Aşağıdaki âyet-i kerimeyi düşünerek kimsenin malına göz dikmedim:
  (Biz, onların dünya hayatındaki maişetlerini aralarında taksim ettik.) [Zuhruf 32]

  7- Riya
  Aşağıdaki âyet-i kerimeyi düşünüp ihlasa sarılıp riyadan kurtuldum.
  (Rabbine kavuşmayı dileyen, salih amel işlesin. İbadette Ona hiçbir şeyi ortak koşmasın.) [Kehf 110]

  8- Cimrilik, 9- Tamah, 10- Hırs
  Tamah,
  mal toplama, biriktirme hırsıdır. Cimrilik ise, harcanması gereken
  yerde para harcamaktan kaçınmaktır. Önce şu hadis-i şerifi düşündüm:
  (Cömertlik iman sağlamlığından ileri gelir. İmanı sağlam olan Cehenneme girmez. Cimrilik, [imandaki] şüpheden ileri gelir, böyle kimse de Cennete giremez.) [Deylemi]
  Sonra şu âyet-i kerimeleri düşünüp Allahü teâlâya güvendim ve insanlardan ümidimi kestim:
  (Sizin yanınızdakiler tükenir. Allah katındakiler bakidir.) [Nahl 96]

  (Kim Allahtan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ummadığı yerden rızkını verir.) [Talak 2-3]

  (Her canlının rızkı Allahın üzerinedir.) [Hud 6]