Şeytan Neden Cennetten Kovuldu

'Sorularla İslamiyet' forumunda Yasemin tarafından 25 Şubat 2013 tarihinde açılan konu


  1. Şeytan Neden Cennetten Kovulmuştur


    Şeytan, Hıristiyan ve Yahudilerin din kitaplarında Tanrının, iyinin ve iyiliklerin karşısında yer alan isyancı varlık. Kötü ruhların başı olan şeytanın çeşitli isimleri vardır. Şeytan cennetten kovulmuş bir kötülük meleğidir . Çeşitli kılıklara bürünür ve her kötülüğün altında onun parmağı vardır, cehennemin efendisi, karanlıkların hükümdarıdır.

    Yüce Allah, Şeytan'ı isyanından dolayı kovuvermemiş, sorguya çekmiştir. Sorgusunda özür beyan etme yerine kibir ve gururla gösterdiği inat ve küfürden dolayı da bulunduğu makamdan indirmiş, yerinden çıkarmış in oradan çık, artık alçaksın, küçüksün diye yerinden atıp düşürerek, aşağılamış ve alçatmış, birinci çık emrinin mutlak oluşuna göre o anda bu çıkarmanın henüz ebedî bir kovma olmadığı anlaşılmaktadır.

    Eğer Şeytan uslanıp edebini takınsa, düzelmeye yüz tutsaymış affı muhtemel bulunuyormuş. Nitekim, zaman tanıma ricası bir dereceye kadar yerine getirilmiştir. Fakat bunun üzerine şükür ve düzelme yerine bütün bütün şımarıp hak yola ve iman edenlere ve doğru yolda bulunanlara karşı kötülük etmeye ebediyyen, azmettiğini ortaya koyduğu zamandır ki emriyle tamamen kınanmaya, kovulmaya ve ahirette de kendisine uyanlarla beraber ebedî azaba mahkûm edilmiştir.