Şeyh Bedreddin Isyanı,

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 26 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Dini nitelikteki ilk Osmanli isyan hangisidir
  Şeyh Bedreddin İsyanı hakkında bilgi

  Kazaskerliği sırasında kethüda olarak yanına aldığı Börklüce Mustafa, Bedreddin'in sürgüne gitmesiyle beraber Aydın'a döner Burada Osmanlı idaresinden memnun olmayan köylüleri ve yoksul dervişleri etrafına toplayarak isyan eder İsyanın merkezi Karaburun Yarımadasıdır İsyancıların sayısını Bizanslı tarihçi Dukas 6000, Osmanlı tarihçilerinden Şükrullah bin Şehabettin 4000, İdris-i Bitlisi ise 10000 olarak verir İsyanı bastırmak üzere harekete geçen Saruhan Beyinin ordusu bozguna uğrar Bunun üzerine Sultan Mehmet oğlu Murat ile veziri Beyazıt Paşa'yı bölgeye yollar İsyan bastırılır isyancılar Börklüce Mustafa'nın gözü önünde kılıçtan geçirilir Börklüce Mustafa ise bir deve üzerinde çarmıha gerilerek öldürülür ve şehirde gezdirilir

  Börklüce isyanıyla muhtemelen aynı zamanlarda, Manisa civarında Torlak Kemal liderliğinde bir isyan daha patlar Daha küçük olan bu isyan da şiddetle bastırılır ve isyancılar öldürülür

  Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal isyanlarının Bedreddin'in onayıyla gerçekleşip gerçekleşmediği belirsizdir Ancak bu kişilerin Bedreddin'in müritleri olduğu konusunda tüm kaynaklar hemfikirdir

  Bu sırada Sinop üzerinden Eflak'a giden Bedreddin'in Edirne'ye dönüş yolculuğunda, Osmanlı otoritesinin çok güçlü olmadığı Balkan topraklarında kaynaşmalar başlar Osmanlı tarihçileri Bedreddin'in düzenli bir isyan örgütlediğini yazarlar Menakıbname ise Bedreddin'in tek amacının yeni yazmış olduğu Nurü'l-kulub adlı eserini sultana sunmak olduğunu yazar (Menakıbname'nin yazılış amaçlarından birinin de Bedreddin'i Osmanlı yöneticilerinin gözünde aklamak olduğu hatırda tutulmalıdır)(kaynak gerekli) Osmanlı ordusu bu isyanı da şiddetle bastırır ve Bedreddin ölüme mahkum olur