Sevr antlaşmasının TBMM tarafından tanınmaması ne anlama gelir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 8 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Sevr antlaşmasının TBMM tarafından tanınmaması Milli Mücadele açısından ne anlama gelmektedir.

  Cevap: Sevr antlaşmasının TBMM tarafından tanınmaması ne anlama gelir

  İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilmiş devletlerle ayrı ayrı barış antlaşmaları yapmışlar, Osmanlı Devleti ile ateşkes antlaşması imzalayarak barış antlaşmasını ileri bir tarihe bırakmışlardı. Çünkü, savaşın sonunda Osmanlı Devletini nasıl paylaştıracakları konusunda aralarında anlaşamamışlardı. Bu konuda, aralarındaki çıkar çatışmalarında önemli rolü vardı.

  İtalyanların payının büyük bir bölümü, sonradan ortaya çıkan Yunanlılara verilmiş, İstanbulun ve Boğazların ne olacağı, konusunda da kesin bir karara varılamamıştı. Bu arada Anadoluda önemli gelişmeler olmuş, ulusal bağımsızlık savaşı başlatılmış ve Türk milletinin, işgalcilere karşı gösterdiği tepkiyi önceden düşünememişlerdi. Ankarada TBMM açılmış ve yeni bir Türk devleti kurulmuştu.

  Bu gelişmeler üzerine İtilaf Devletleri, bir an önce Osmanlı Devleti ile barış yapılırsa savaş bitecek ve Mustafa Kemal de yalnız bırakılmış olacak, diye düşünülüyordu. İşte bu nedenle, Fransa ve İngiltere Nisan 1920′de İtalyanın SAN REMO şehrinde bir toplantı yaparak, Osmanlı Devleti ile yapılacak barışın şartlarını tespit ettiler.

  Bu toplantıya gözlemci olarak Osmanlı Devietinden Tevfik Paşa da katılmıştı.
  Osmanlı Devleti, Antlaşma maddelerini çok ağır bularak, Boğazlar Komisyonu, Doğu Trakya ve İzmir le ilgili maddelerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Diğer maddeleri aynen kabul edeceklerini bildirdiler.

  İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devletinin isteklerini kesinlikle kabul etmeyince Padişah Vahdettin, antlaşmayı imzalamayı kabul etti. Yalnız bu büyük suçu millet karşısında örtbas etmek için milletin ileri gelenlerinden İstanbulda bir SALTANAT ŞURASI (Danışma meclisi) nin toplanması sağlandı.
  Saltanat Şurasında Topçu Feriki (Korgeneral) Rıza Paşa hariç 42 kişi, antlaşmanın imzalanmasını onayladılar.

  Bağdatlı Hadi Paşa başkanlığında Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı ile Bern Elçisi Reşat Hatisten oluşan bir heyet, Paris yakınlarında Sevr kasabasında antlaşmayı imzaladılar (10 Ağustos 1920). Bu antlaşmayı imzalamakla padişah Vahdettin, millet iradesine karşı çıkmış oluyordu.

  Çünkü, İmzalanan bu antlaşmanın meclis-i mebusan tarafından onaylanması gerekiyordu. Halbuki padişah, İstanbulun resmen işgalinden sonra Meclis-i Mebusanı dağıtmıştı.

  Sevr Antlaşmasının Önemi Nedir

  1- Osmanlı Devletinin imzalamış olduğu son antlaşmadır.
  2- Mebuslar Meclisinin onayından geçmediği için hukuken geçersiz bir anlaşmadır.
  3- Misak-ı Milliye aykırı olması ve Türk milletinin bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıran bir anlaşma olması nedeniyle TBMM tarafından tanınmamıştır.
  4- Türk halkıda bu antlaşmaya hiçbir zaman onay vermemiş, düşmanla savaşarak işgalcileri Anadoludan atıp Sevrin uygulanmasını engellemiştir.
  5- Sevr Antlaşması, imzalandığı halde hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.
  6- Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.