Sevr antlaşmasının TBMM tarafından tanınmaması ne anlama gelir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Misafir tarafından 15 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. Sevr antlaşmasının TBMM tarafından tanınmaması Milli Mücadele açısından ne anlama gelmektedir.
    2. Cevap: Sevr antlaşmasının TBMM tarafından tanınmaması ne anlama gelir

  İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilmiş devletlerle ayrı ayrı barış antlaşmaları yapmışlar, Osmanlı Devleti ile ateşkes antlaşması imzalayarak barış antlaşmasını ileri bir tarihe bırakmışlardı. Çünkü, savaşın sonunda Osmanlı Devleti’ni nasıl paylaştıracakları konusunda aralarında anlaşamamışlardı. Bu konuda, aralarındaki çıkar çatışmalarında önemli rolü vardı.

  İtalyanların payının büyük bir bölümü, sonradan ortaya çıkan Yunanlılara verilmiş, İstanbul’un ve Boğazların ne olacağı, konusunda da kesin bir karara varılamamıştı. Bu arada Anadolu’da önemli gelişmeler olmuş, ulusal bağımsızlık savaşı başlatılmış ve Türk milletinin, işgalcilere karşı gösterdiği tepkiyi önceden düşünememişlerdi. Ankara’da TBMM açılmış ve yeni bir Türk devleti kurulmuştu.

  Bu gelişmeler üzerine İtilaf Devletleri, bir an önce Osmanlı Devleti ile barış yapılırsa savaş bitecek ve Mustafa Kemal de yalnız bırakılmış olacak, diye düşünülüyordu. İşte bu nedenle, Fransa ve İngiltere Nisan 1920′de İtalya’nın SAN REMO şehrinde bir toplantı yaparak, Osmanlı Devleti ile yapılacak barışın şartlarını tespit ettiler.

  Bu toplantıya gözlemci olarak Osmanlı Devieti’nden Tevfik Paşa da katılmıştı.
  Osmanlı Devleti, Antlaşma maddelerini çok ağır bularak, Boğazlar Komisyonu, Doğu Trakya ve İzmir’ le ilgili maddelerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Diğer maddeleri aynen kabul edeceklerini bildirdiler.

  İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin isteklerini kesinlikle kabul etmeyince Padişah Vahdettin, antlaşmayı imzalamayı kabul etti. Yalnız bu büyük suçu millet karşısında örtbas etmek için milletin ileri gelenlerinden İstanbul’da bir SALTANAT ŞURASI (Danışma meclisi) nin toplanması sağlandı.
  Saltanat Şurası’nda Topçu Feriki (Korgeneral) Rıza Paşa hariç 42 kişi, antlaşmanın imzalanmasını onayladılar.

  Bağdatlı Hadi Paşa başkanlığında Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı ile Bern Elçisi Reşat Hatis’ten oluşan bir heyet, Paris yakınlarında Sevr kasabasında antlaşmayı imzaladılar (10 Ağustos 1920). Bu antlaşmayı imzalamakla padişah Vahdettin, millet iradesine karşı çıkmış oluyordu.

  Çünkü, İmzalanan bu antlaşmanın meclis-i mebusan tarafından onaylanması gerekiyordu. Halbuki padişah, İstanbul’un resmen işgalinden sonra Meclis-i Mebusan’ı dağıtmıştı.

  Sevr Antlaşmasının Önemi Nedir

  1- Osmanlı Devleti’nin imzalamış olduğu son antlaşmadır.
  2- Mebuslar Meclisinin onayından geçmediği için hukuken geçersiz bir anlaşmadır.
  3- Misak-ı Milli’ye aykırı olması ve Türk milletinin bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıran bir anlaşma olması nedeniyle TBMM tarafından tanınmamıştır.
  4- Türk halkıda bu antlaşmaya hiçbir zaman onay vermemiş, düşmanla savaşarak işgalcileri Anadolu’dan atıp Sevr’in uygulanmasını engellemiştir.
  5- Sevr Antlaşması, imzalandığı halde hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.
  6- Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
   


Yükleniyor...