Sesteş kelimeler nelerdir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 13 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. Şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye yapılır.

  Örnekler:
  Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
  Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
  Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi


  bunlardan hangileri sesteş kelimelerdir
  asma,araba,arı,torba,kaz,meslek,kemençe,saz,sabun,ekmek,defter,silgi,davul,zar,zil,yün,gemi,yüz,el,yemin,yemek,yarıcı,yazar,yazıcı,gömlek,yat,kitap,un,ün,üst,alay,tarak,tarım,mine,misket,mide,kök,fidan,kaçak,göz,çelik,kasa,çek,senet,kredi

  sesteş olanlar:

  asma
  kaz
  ekmek
  göz
  çek
  zar
  yüz
  yemek
  yazar
  yazıcı
  yat
  üst
  alay
  mine
  misket
  fidan


  boz-gül-at-asma-ben-yüz-saz-yaz-kaz-kız-boz-diz-çöz-bin-ekmek-çay-bel-dil-kara-çal-al-yağ-yaş-ocak-bağ-kır-kat-yat-sal-yaş-boğaz-dal-al-iç-koy-yar-yazma-don-ay-asma-ocak-yan-uç-bez-aç

  kaz – kaz-
  yol – yol-
  kan – kan-
  kara – kara
  bağ – bağ
  dal – dal-
  saç – saç-
  yaz – yaz-
  var – var-
  düş – düş-
  at – at-
  it – it-
  gül – gül-
  kır – kır-
  sal – sal-
  çay – çay
  el – el
  iç – iç-


  ak
  al
  alçak(hain, aşağılık)
  alay(topluluk-dalga geçme)
  altı
  an
  ar(yüzey ölçüsü birimi-utanma duygusu)
  ara
  aralık
  as(alt derecede olan)
  asma

  at
  atlet
  ay
  bağ
  bar(hava basıncı ölçü birimi-Erzurum oyunu-eğlence yeri)
  basma
  baş
  bel
  ben
  bez
  bin
  boğaz
  boy
  boz
  burun
  cephe
  çal
  çay
  çek
  çıkar
  çile
  dal
  dik
  dil
  divan
  diz
  doğru
  dolu
  don
  duy(lambanın takıldığı yer)
  düş
  düşünce
  ek
  ekim
  ekmek
  el
  er
  etek(dağın alt kısmı)
  garip(kimsesiz-acayip)
  geç
  gelin
  göz
  gül

  in
  it
  kaç
  kalın
  kan
  kanepe
  kap
  kar(karıştırma)
  kara
  kat
  kaz
  kazma
  kır
  kıta
  kız
  konak(saçtaki kepek)
  koru(küçük orman)
  koy
  kurum
  kuşak
  mat
  mil(şiş-uzunluk ölçüsü birimi)
  ocak
  öğüt
  parti
  pazar
  saç
  saçma
  sağ
  sap(tutacak-dön,git)
  sal
  say
  saz
  sefer(defa-savaş-seyahat)
  ser(baş)
  serin
  sır(aynalarda kullanılan parlak madde)
  sıra
  soy
  taç(futbolda topun çizgi dışına çıkması)
  top

  var(ulaşmak)
  101.yağ

  102.yan

  103.yar

  104.yaş

  105.yat

  106.yay

  107.yaz

  108 .yazma

  109. yedi

  110.yemek

  111. yer

  112.yol

  113.yurt

  114.yüz

  115.zar
    2. Anlamlari farklı ama yazılışı aynı olan