Sessiz Gıybet

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 6 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Sessiz Gıybet
  El göz işaretleri ile alay etmek
  Buğzetmek
  insanı aşağılamak, kusurlarını belirtmek, hoşlanmayacağı şeyleri açığa çıkarmak için yapılan her türlü alay, ima, taklit, işaret, yazı, resim, karikatür ve komedi gösterileri gibi beden diliyle yapılan gıybetler birer sessiz gıybettir.
  Mesela bir insanın kısa veya uzun boylu oluşunu, topallığını eleştirmek için eliyle ya da bedeniyle işaret etmek gıybettir.
  Taklit, komedi, mizah: Günümüzde sanat olarak icra edilen bu dallarda belirli şahıs ve zümreleri hedef alarak onlarla eğlenmek gıybetin belki de en ağır şeklidir. Çünkü taklit, sözden daha açık bir tasvirdir. Yüz ifadelerini, konuşmalarını, yürümelerini ve sair hallerini tasvir etmektir.
  Ne yazık ki zamanımızda bu sanat biçimleri ile çok sayıda insanın dinlerine, ahlâkî değerlerine, aile hayatı ve mahremiyetlerine, şeref, haysiyet ve itibarlarına saldırıl maktadır. Bu gibi mütecaviz sahneleri seyredenler medenî ölçüler içinde tavırlarını ortaya koymalı, hiç değilse kalben buğzetmelidirler.

  Buyurdular
  Nefsini ıslah etmeyen kimse insanlara gerçek faydayı veremez.
  Gavs-ı Sânî (k.s)