Sertarikzade Mehmet Emin Efendi Kimdir Hayatı hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 19 Mart 2012 tarihinde açılan konu 1. Sertarikzade Mehmet Emin Efendi

  Doğum 17.yy
  Ölüm 18.yy
  Sertarikzade Mehmet Emin Efendi, Nureddin Cerrahi Hazretlerinin halifelerindendir. Bugün Eyüp'te adına kültür merkezi bulunur.

  HAYATI
  Şeyh Abdullah-ı Sivasi Hazretlerinin oğludur. 1687 yılında doğdu. Çeşitli hocalardan ders aldıktan sonra Nureddin Cerrahi Hazretleri vasıtasıyla yüksek derecelere kavuştu. Hocasının izni ile Eyüp Nişancası’nda kurduğu Sertarikzade Dergahının şeyhliği yanında Fatih Medreselerinde müderrislik yaptı. 1761 yılında vefat etti. Kabri Eyüp Nişancası’ndaki dergahındadır.

  DERGAH YAŞAMI
  Dergahın açıldığı 1703 yılı, tarikatın kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Cerrahiyye tarikatı bu tarihten itibaren Nureddin Cerrahi ile İstanbul ve dışında faaliyet gösteren halifeleri tarafından yayılmaya başladı. Tarikatın Nureddin Cerrahi’den başlayarak Sertarikzade Mehmed Emin Efendi ile devam etti. Şeyh Sertarikzade Emin Efendi, Cerrahiyye’nin özellikle İstanbul’da yayılmasında önemli rol oynadı ve bu sebeple kendisine “pîr-i sânî” denilmiştir. XVIII. yüzyıldan zamanımıza kadar Cerrahiyye tarikatına ait olduğu bilinen 29 tekkeden 24’ü İstanbul’da bulunmaktaydı. Nureddin Cerrahi’nin halifelerinden Şeyh Ziyaeddin Mehmed Çelebi’nin Edirne’de, Tekirdağlı Şeyh Mustafa’nın Tekirdağ’da ve Musullu Şeyh Seyyid Yunus’un Musul’da açtıkları tekkeler, kurucularının ölümünden sonra başka tarikatların eline geçti. Cumhuriyet devrinin güç şartları altında Cerrahi AsitAnesi’nin dışındaki tekkeler faaliyetlerini sürdürememişlerdir. Nureddin Cerrahi’nin, Halvetiyye’nin adab ve erkanına getirdiği yenilikler kendisinden sonraki şeyhler tarafından geliştirildi ve bu durum Cerrahiyye’nin tasavvuf gelenekleri açısından son derece zengin bir tarikat olmasını sağladı.