Sene Başında Okunacak Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Merve tarafından 25 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Sene Başında Okunacak Dua

  Sene Başı Duası


  Allâhümme entel ebediyyül kadiymül hayyül kayyûmül keriymül hannânül mennânü ve hâzihî senettin cedîdeh, es'elüke fîhel ismete mineş şeytânir raciymi ve evliyâihî vel avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis sûi vel iştigâli bi mâ yükarribünî ileyke yâ zel celâli vel ikram.

  Muharremin ilk gününde iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha'dan sonra üç kere ihlas, bin kere şu ayet-i kerime okunur:
  Ellezîne kale lehümün nâsü innen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm ve zâdehüm imânen ve kâlû hasbünallâhü ve nı'mel vekiyl.

  Daha sonra yüz kere şu dua okunur:
  Yâ kâfiye mûsâ fıravne ve yâ kâfiye muhammedenil ahzâbe ikfınî mâ ehemmenî.
  Allahü Teala onun bütün sene içindeki gam ve kederini giderir. Kim ki bunu herhangi mühim bir iş için yaparsa Allahü Teala onun için de kendisini muvaffak kılar.

  alıntı