Semerkand şehri nerededir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Semerkand tarafından 29 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Semerkand şehri nerededir
  Semerkand, Özbekistan Cumhuriyeti'nin üç büyük şehrinden biridir. Nufusu 362.300'dir (1999). Bu tarihi şehir 2700 yıllık geçmişe sahiptir. Özbekistanda Semerkand idârî biriminin merkezi olan şehir. Nüfûsu 600.000 civârındadır. Orta Asyanın en eski şehirlerinden biridir. M.Ö. 4. asırda Sogdianenin başşehriydi ve Marahanda ismiyle anılıyordu. Târihinin ilk dönemlerinden îtibâren değişik medeniyetlerin hâkimiyetinde kaldı. Sırasıyla Büyük İskender, Orta Asya Türkleri, Araplar, İran Sâmânîleri ve çeşitli Türk boylarının idâresi altında bulundu. 1220de Harezmşah idâresi altındayken Moğol Hükümdârı Cengiz Han tarafından yıkıldı. Moğol istilâsına karşı verilen mücâdelelerin ardından 1365te Tîmûr Hanın kurduğu imparatorluğun başşehri oldu. Bibi Hanım Câmii ve külliyesi gibi pekçok kıymetli eser yaptıran Tîmûr Han şehri Orta Asyanın en mühim ekonomik ve kültürel merkezi hâline getirdi. 1500de Özbekler tarafından fethedilen ve Buhara Hanlığına bağlanan şehir 18. asra doğru kıymetini kaybetmeye başladı. 1887de Rus Çarlığına bağlı bir il merkezi oldu. Rus Çarlığı döneminde bir demiryolu kavşağı durumuna geldi. 1924ten 1930a kadar Sovyet Sosyalist Cumhûriyetinin başşehriydi. 1930da Semerkand idârî biriminin merkezi oldu.

  Semerkand, Çin ve Hindistandan gelen ticâret yollarının kavşağında olduğu içintârihi boyunca ticârî kıymeti devam etti. On yedinci ve on sekizinci asırlarda bir durgunluk dönemi yaşandıysa da 1896da demiryolunun gelişiyle eski önemini yine kazandı.

  Günümüzde sanâyisi büyük ölçüde ipek eğirme ve dokuma, çırçırcılık, meyve konserveciliği, giyim eşyâsı ve sigara üretimi gibi tarıma dayalı kolları içine alır. Ayrıca otomotiv sektörü ve sinema cihazları îmâlâtı da önem kazanmıştır. Şehirde tarım, tıp, ticâret yüksek okulları ve bir de üniversite vardır.
  bkz. Özbekistan
  ...