Selamlaşma ile ilgili ayet ve hadisler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Demet tarafından 7 Ekim 2015 tarihinde açılan konu


 1. Selamlaşmayla ilgili hadis ve ayetler

  Nitekim Yüce Allah selâm konusuna büyük önem vermiş ve selâmlaşma ile ilgili birtakım prensipler koymuştur.
  “Bir selâm ile selâmlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeli ile selâmlayın; yahut aynı ile karşılık verin. Süphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır.” (Nisa, 86)
  Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s) de, birçok hadislerinde selâmın önemi ve yaygınlaştırılmasının gereği üzerinde durmuştur. Bir sahabi Hz. Peygamber (s.a.s)’e: “İslâm’ın hangi işi daha hayırlıdır” diye sorduğunda, Rasulullah şöyle buyurmuştur:

  “Yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selâm vermendir” (Buhari, İman, 620; İsti‘zân 9, 19; Müslim, İman 63. Ayrıca bk. Ebu Davud, Edeb 131; Nesaî, İmân 12)

  Yine Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır:
  “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe, olgun bir imana sahip olamazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz; bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız!...” (Müslim, İman 93. Ayrıca bk. Ebu Davud, Edeb 131; Tirmizî, İsti‘zân 1; İbni Mace, Mukaddime 6, Edeb 11)

  “Şüphesiz ki, Allah katında insanların en iyisi, önce selâm verendir” (Ebu Davud, Edeb, 133) hadisinden ise, selâm vermede acele etmenin daha sevap olduğu anlaşılmaktadır.