Şehzade Beyazıd'ın Babası Kanuniye yazdığı mektup

'Tarih Bölümü' forumunda Yasemin tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde açılan konu


 1. Şehzade Beyazıd'ın Babasına yazdığı mektup  Şehzade Bayezid I. Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olma üçüncü şehzadesidir. Kütahya, Konya ve Karaman sancak beyliklerinde bulunmuştur.

  Şehzade Beyazıd Babası Kanuni ye kendisini affetmesi için şiir şeklinde bir mektup yazar.Babasındanda aynı şekilde karşılık bulur.Kanuni mektubunda ne kadar affedeceğini söylesede nihayetinden Şehzade Bayezid'i boğdurarak öldürtür.Bayezid babasına mektubu şöyledir.

  Ey seraser aleme sultan Süleymanum baba,
  Tende canum canımın içinde cananum baba,
  Bayezidina kıyar mısın benüm canum baba?
  Bi-günahım, hak bilür, devletlü sultanum baba.
  Enbiya-ı ser-defter, ya’ni ki Adem hakkiyçün,
  Hem dahi Musa ile İsa vü Meryem hakkiyçün,
  Kainatun serveri, ol ruh-i a’zam hakkiyçün,
  Bi günahım, Hak bilür, devletlü sultanum baba.
  Sanki Mecnunam, bana dağlar başı oldu durak,
  Ayrılub bi’l-cümle mal ü mülkden düşdüm ırak
  Dökerüm gözyaşunu “Va-hasreta dadü’l-fırak”
  Bi-günahım, Hak bilür, devletlü sultanum baba
  Kim sana arzeyleye halim eya Şah-ı Kerim?
  Anadan, kardaşlarumdan ayrılub kaldum yetim,
  Yok benüm bir zerre isyanum, sana Hakdur ‘allim,
  Bî-günahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba,
  Bir nice masumum olduğun şehâ bilmez misin,
  Anlarun kanuna girmekden hazer kılmaz mısın?
  Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısın?
  Bî- Günahım, Hak bilür, devletlü sultanum baba
  Hak teala kim cihanun Şahı itmüşdür seni,
  Öldürüp ben kulunu, güldürme şahım düşmeni,
  Gözlerüm nuru oğllarumdan ayırma beni,
  Bî-günahım, Hak bilür, devletlü sultanum baba.
  Tutalum, iki elüm başdan başa kanda ola,
  Bu meseldür söylenür kim, “Kul günah itse n’ola
  Bâyezidün suçunu bağışla, kıyma bu kula,
  Bî-günahım, Hak bilür, devletlü sultanum baba