Şehir Plancısı Mesleği ve Özellikleri

'Etüt Merkezi' forumunda HazaN tarafından 22 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Şehir Plancısı Mesleği
  Şehir Plancısının özellikleri
  Şehir Plancısının görevi nedir

  [​IMG]

  Şehirlerin planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekansal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında rol alan kişidir.

  GÖREVLER

  - Binaların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanmasıyla ilgilenir,

  - Arazi yapısını, içinde yaşayan insanların yaş, eğitim, meslek, gelir düzeyi açısından durumlarını dikkate alarak şehrin gelecekte nasıl gelişeceğine ilişkin tahminlerde bulunur,

  - Endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak belirler,

  - Yerleşim alanı için ayrıntılı bilgi paftaları hazırlar,

  - Önceden yaptığı hesaplamalara, saha üzerinde yaptığı ölçümlemelere göre plan taslakları hazırlar,

  - Kabul edilen planı teknik ressamlara çizdirir ve kontrol eder,

  - Şehirlerin gelişmesi için gerekli mekan düzenlemesini, estetik ve sosyo-ekonomik yapıyı da dikkate alarak en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Astrolon (planların üzerine çizildiği kırılmaz ve yanmaz plastik bir madde),

  - Bilgisayar,

  - Çizim ve kırtasiye malzemeleri (T cetveli, rapido, boya kalemleri, aydınger vb.).

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Şehir (kent) plancısı olmak isteyenlerin;

  - Üst düzeyde akademik yeteneğe,

  - Tasarım yeteneğine sahip,

  - Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

  - Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, çizim yapma yeteneği olan,

  - İnceleme-araştırma merakı olan,

  - İnsanlarla iyi diyalog kurabilen, ekip çalışması yapabilen,

  - Seyahat etmekten hoşlanan

  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Şehir (kent) plancısı hem büroda ortamında hem de kent ve kırsal alanlarda arazide çalışabilir. Çeşitli incelemeler için seyahat etmesi gerekebilir. Zaman zaman ekip çalışması yapar. Çalışmaları sırasında inşaat ve harita mühendisi, mimarlar, teknik ressam, istatistikçi, sosyolog gibi meslek elemanlarıyla iletişim halindedir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı mimarlık, mühendislik-mimarlık fakülteleri “Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2) puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; kişi, toplum ve imar hukuku arasındaki ilişkiler ve ekana yansıması, doğanın iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi, yeşil alanların korunması ve düzenleme ilkeleriyle, şehirsel tasarım arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verilir. Ayrıca, yerleşim karakterleri, ulaşım planlaması, planlama metotları, modellerin uygulamaya yönelik değerlendirilmesi ve objektif karar üretme becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Eğitim sırasında iki yıl üst üste kısa süreli staj vardır.