Samsuna Yakın Tatil Yerleri

'Türkiyem' forumunda EyLüL tarafından 8 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Samsuna Yakın Gezilicek Yerler
  Samsunun Tarihi ve Turistik Yerleri

  Samsun ili tarihi eserleri, tabii güzellikleri, içme ve kaplıcaları, deniz sahil ve gölleri, her mevsim yeşil olan bitki örtüsü ve ılıman iklimiyle şirin bir ilimizdir. Fakat turizm konaklama ve altyapı tesisleri ve organizasyon yetersizliğiyle turizm sektörü gelişememiştir.


  Kaplıca ve İçmeler

  *Samsun ili kaplıca ve içmeler bakımından da zengindir. Lâdik, Havza, Bafra ve Çarşambada şifâlı kaplıca ve içmeler vardır. Başlıcaları şunlardır:

  Havza Kaplıcası

  *Havza ilçesinde, Amasya-Samsun karayoluna bir km uzaklıkta ve yolun güneybatısındadır. Modern tesisleri mevcuttur. Kaplıca suları her çeşit romatizma, nevralji, nefrit ve kadın hastalıklarının tedâvisinde tavsiye edilmektedir.

  *Hamamyağı Hilyaz Kaplıcası: Lâdik ilçesine 13 km, Samsun-Ankara karayoluna 3 km mesâfede Hamamyağı köyündedir. Tesisleri mevcuttur. Kaplıca suyu sinir sistemi hastalıklarıyla nefrit ve çocuk felçlerine tavsiye edilir.

  *Ayrıca tesisleri yetersiz olan, Bafra Darboğaz Mâdensuyu, Ayvacık Çakaldere Mâdensuyu, Kavak, Ilıca içmeleri vardır


  Büyük Camii
  Bafra ilçesinde Köprülü Mehmed Paşanın hanımı Ayşe Hâtun tarafından 1670te yaptırılmıştır. Câminin bahçesinde bulunan kabristanda meşhur bilim adamlarının mezarları vardır.

  Tayyar Paşa Câmii: Bafra ilçesinde Cumhûriyet meydanındadır. Tayyar Paşa tarafından 1869da yaptırılmıştır. Tek şerefli minâresi ilk orjinalliğini korumaktadır.

  Mustafa Paşa Camii
  Havza ilçesinde İmâret Mahallesindedir. 1256da kesme taştan yapılan câmi çeşitli zamanlarda tâmir edilmiştir. Tek şerefeli ve ahşaptır.

  Taceddin Paşa Câmii

  Vezirköprü ilçesinin Çanaklı Mahallesindedir. 1494te yaptırılan câmi 1945 zelzelesinde tamâmen yıkılmıştır.

  Fâzıl Ahmed Paşa Medresesi

  * Vezirköprünün Yenimahalle semtindedir. 1662de yaptırılan eser 1964e kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Bu târihten sonra halk kütüphânesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

  Emir Mirza Bey Türbesi
  * Bafra ilçesinin Türbe köyündedir. Dörtgen plânlı, moloz taştan türbe, sivri bir kubbeyle örtülüdür. Kitâbesinden 1381de Emir Mirza Beyin, vebâdan ölen yakınları için yaptırdığı anlaşılmıştır.

  Saat Kulesi:
  Vezirköprü ilçesindedir. Sultan İkinci Abdülhamîd Han devrinde Sivas Vâlisi Reşid Âkif Paşa tarafından yaptırılmıştır. Her yöne bakan dört saati vardır. sen basamakla çıkılır. Anadolunun en güzel saat kulelerinden biridir.

  Amisos Harâbeleri

  *Cedit Mahallesi sırtlarındadır. Baflagonya Kaya Mezarları: Bafraya 35 km mesâfededir. M.Ö. 7. asra âittir. Burada; Roma, Bizans ve Osmanlı devrine âit kalıntılar mevcuttur. Asar Kalesi: Bafra Kızılırmak Vâdisindedir.

  Tekkeköy Mağaraları
  Eski çağlara âittir. Samsuna 15 km mesâfededir. İkiztepe, Hoşça Kadem Tepe, Dedetepe ve Gökçe Boğaz

  Höyükleri
  Hititlere ve daha öncelere âit höyüklerdir. Öksürüktepe (Dündartepe) Höyüğü: Eski çağlara âit Hitit ve öncesi eserler bulunmuştur.

  Samsun Mağaraları
  Samsunun doğusundadır. Eski çağlara âittir. Kürtün Irmağında kayalara oyulmuş mağaralar Roma, Bizans ve Cenevizlilere âittir.

  Mesire yerleri

  Her mevsim yeşil bir örtüyle kaplı olan Samsun, tabiî güzellikler bakımından zengindir. Deniz ve ormanın birbirini tamamladığı ilde birçok mesire yeri vardır. Bâzıları şunlardır:

  Çakırlar Korusu:

  *Samsun-Bafra karayolu üzerinde ve denize çok yakın bir dinlenme yeridir. İl merkezine 15 km mesâfededir.

  Hasköy Korusu İl merkezinde, ağaçlarla kaplı bir mesire yeridir. Geniş bir alanı içine alır.

  Çamgöl: Bafra-Sinop karayolu üzerindedir. Bafraya 42 km uzaklıktadır.

  Kale Câmii
  * Kuyumcular Çarşısında, 1314te İlhanlı Vâlisi Emir Timurtaş Paşa adına yaptırılmıştır. Çeşitli zamanlarda tâmir görmüştür.

  Pazar Câmii
  *Samsunun en eski câmisidir. On dördüncü asırda İlhanlılar tarafından yaptırılmıştır. 1814te tâmir gören câmi dikdörtgen plânlı ahşap çatı ile örtülüdür.

  Şeyh Seyyid Kutbiddin Câmii ve Türbesi
  On beşinci asırda yaptırılmıştır. Osmanlı eseridir. Câminin bitişiğindeki 800 senelik türbede Büyük İslâm Âlimi Seyyid Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin torunları medfundur. Câmi dikdörtgen plânlıdır .

  Yalı Câmii
  Buğday pazarındadır. 1894te Sâdık bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır. Küçük minâreli ve kubbesi kiremit örtülüdür. Buğday Pazarı ve Hoca Hayreddin Câmii isimleriyle de bilinir.

  Îsâ Baba Câmii ve Türbesi: Anadolunun fethi uğrunda şehit olan Türk mücâhidlerinin ve Îsâ Babanın kabirleriyle küçük bir mescidden ibârettir. On beşinci asırda yapılan câmi ve türbe gördüğü tâmirler yüzünden ilk yapılış şeklini kaybetmiştir.

  Hacı Hâtun Câmii

  *Saathâne meydanı yakınlarında İbrâhim kızı Hacı Hatice Hâtun tarafından yaptırılmıştır. Tâmirlerle birçok değişikliğe uğrayan câmi kesme taştan ve tuğladandır.

  Ulu Câmi (Vâlide Câmii)
  Şehrin en büyük câmisidir. Batumlu Hacı Ali tarafından yaptırılmış olup, Sultan Abdülazîz Hanın annesi tarafından tâmir ettirilmiştir. Bu yüzden Vâlide Câmii olarak da bilinir. Belediye tarafından esaslı bir şekilde çevre düzenlemesi yaptırılmıştır. Vakıflar tarafından restore ettirilmiş Türkiye Elektrik Kurumu tarafından ışıklandırılmıştır.