Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 28 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu 1. Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları hakkında bilgi

  Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları

  • Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verildi
  • Altı yüz yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi
  • Ulusal egemenliğin tam olarak sağlanması için önemli bir adım atıldı
  • TBMM Türkiyede tek yasal güç haline geldi
  • Din ve devlet işlerinin tek bir makamın elinde bulunmasına son verildiBöylece laiklik alanında da ilk önemli adım atılmış oldu
  • Son Osmanlı Sultanı VIMehmet Vahdettin 17 Kasım 1922de ülkeyi terk etti
  • TBMM Halifeliğin İngiltere tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla Osmanlı Hanedanından Abdülmecid Efendiyi halife seçtiğini ilan etti
  • Halifelik Osmanlı Devletindeki siyasi gücünü kaybederek sembolik bir makam haline geldi
  • Yapılacak İnkılaplara zemin hazırlandı
  • Lozan Barış görüşmelerinde Türkiyenin tek bir heyet tarafından temsil edilmesi sağlandıBöylece İtilaf devletlerinin ikilik çıkarma planı sonuçsuz kaldı
  • Saltanatın kaldırılması nedeniyle TBMMde tartışmalar daha da artarak Meclisin çalışmaları olumsuz yönde etkilendiBunun da etkisiyle TBMMnin seçimlere gitmesi hızlandı
  Mustafa kemal Paşa Nutukta saltanatın kaldırılması ile ilgili görüşmelerin uzaması ve bu kurumun devam etmesini isteyenlerin faaliyetleri karşısında şunları söylediğini belirtmiştir:
  “Efendiler hakimiyet ve saltanat kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye görüşmeyle tartışmayla verilmezHakimiyet ve saltanat kuvvetle kudretle zorla alınırOsman oğulları Türk milletinin hakimiyet ve saltanatını zorla el koymuşlardırBu haksız durumu altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdirŞimdi de Türk milleti bunlara hadlerini bildirerek hakimiyet ve saltanata isyan ederek kendi eline almış bulunuyorBu bir oldu bittidirKonumuz millete saltanatı bırakmak yada bırakmamak değildirMesele zaten olup bitmiş bir gerçeği ifade etmekten ibarettirBu derhal olacaktırBurada toplananlar meclis ve herkes meseleyi olduğu gibi görürse doğru olurAksi takdirde gerçek yine gerektiği şekilde belirtilecektirFakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir

  Mustafa Kemal ATATÜRK