Saltanatın Kaldırılması Sonuçları

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 27 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. Saltanatın Kaldırılması Sonuçları Nelerdir?
  Saltanatın Kaldırılması Sebeb Ve Sonuçları
  Saltanatın Kaldırılması Sonuçları Hakkında Bilgi

  Sonuçları
  a) Saltanatın kaldırılması milli mücadele döneminde yapılan tek inkılap hareketidir.Böylece Osmanlı Devleti hukuken sona erdi.
  b) Altı asırdan fazla süren Osmanlı saltanatı sona erdi.
  c) Milli egemenlik ve cumhuriyet yönetiminin önünden önemli bir engel kalktı.
  d) Laik devlet düzenine geçişin ilk basamağı oldu.İnkılapların önü açıldı.
  e) İki başlı yönetime son verildi güç tamamen TBMMnin eline geçti.Lozan Antlaşmasına katılmamak için önünde bir engel kalmadı

  1. 3 Nisan 1920de açılan meclisle yeni bir devletin temelleri atılmıştı.Buna göre hakimiyet kayıtsız şartsız millete aitti;oysa saltanat tek kişinin hakimiyetine dayanıyordu.
  2. 20 Ocak 1921de kabul edilen ilk anayasada da hakimiyetin millete ait olduğu belirtilmişti.
  3. Padişah ve İstanbul Hükümetinin Milli Mücadelede hiç katkıları yoktu;tam tersi aleyhine çalışmışlardı.Milli Mücadele hareketine girişenleri vatan haini ilan etmiş hatta idama mahküm etmişlerdi.Ayrıca TBMMye karşı çıkan ayaklanmaları desteklemiş ve Sevri imzalamıştı.
  4. İtilaf devletleri,çift başlı yönetimden sürekli yararlanmak istiyorlardı.Daha önce Londra Konferansına hem İstanbul Hükümeti hem de TBMM çağrılmıştı.Şimdi bir kez daha Lozan Konferansında aynı sahne oynanmaktaydı.Bunun üzerine TBMM,İstanbul Hükümetinin Lozana katılmasını engellemek için 1 Kasım 1922de Saltanatı kaldırma kararı aldı.
  Halifelik aynı anda kaldırılmamıştı çünkü;halkta büyük bir tepki oluşabilirdi,ayrıca İngilizler bu kurumu kendi sömürgeleri için kullanabilirdi.
  4 Kasım 1922de son Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti.
  Son padişah Vahdettin ,hayatından endişe ettiği için İngilizlere ait Malaya zırhlısıyla,17 Kasım 1922de önce Malta adasına,oradan Mekkeye,oradan da ömrünün geri kalan kısmını geçireceği San Remoya gitti(İtalya).
  18 Kasım 1922de hanedan soyundan Abdülmecit Efendi halife ilan edildi(Son Osmanlı dolayısıyla İslam halifesi)