Salavatı Şerifler

'Dini Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 31 Ekim 2009 tarihinde açılan konu


 1. Salavatı Şerifeler
  Salavat-ı Şerif'in Fazileti
  [​IMG]
  Salavat,kainattaki en sevgiliye bir övgü ve en sevilene bir aşk ile söylemdir.
  Bu eşsiz söylemin önemini Rabbimiz bize defalarca tekrarlamıştır.
  Salavat en büyük duadır.


  Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:


  - İsmimi duyunca salavat getirmeyen, insanların en cimrisidir.


  - Adımı duyunca salavat getirmeyen, insanlann en acizidir.


  - Üzerime salavat getirmeden dağılan bir topluluk pişmanlık duyacaklardır.


  - Adımı duyunca salavat getirmeyen, yüzü koyun sürünsün.


  - Üç kişi yüzümü göremeyecektir. Ana babasına isyan eden, sünnetimi terk eden, üzerime salavat getirmeyen.


  - Adımı işitip de salavat getirmeyen, sonu mutsuz kimsedir.


  - Üzerime salavat getirmeyi unutan, cennetin yolunu da unutmuştur.


  - Adımı duyup da salavat getirmeyen, bana cefa etmiştir.


  - Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.


  - Üzerime salavat getirirseniz Allah da sizin üzerinize salavat getirir.


  - Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır.


  * Allah Teala buyurdu:


  "Bir defa salavat getirene Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz."


  -Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah Teala otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.


  - Dua ile sema arasında bir engel vardır.


  Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.


  - Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.


  - Sırat üzerinde kalmış, hunna yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzeriıne getirdiği salavat-ı şerife gelip o durumdan onu kurtardı.


  - Dün gece acayip bir şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat'tan geçirdi.


  - Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.


  - Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen,


  üzerime salavat getirsin.


  - Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.


  - Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.


  - Karşılaşan iki mü'min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.


  - Üzerime (100) defa salavat getirene, Allah (c. c.) bin defa rahmet nazarı ile bakar. İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.


  - Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.


  - Cuma günü üzerime (100) defa salavat-ı şerif getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecektir ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.


  - Ömrünü boş yere heba eden kişi kaybettiği zamanı telafi etmesi için salavat-ı şerif ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün ömrünü ibadet ile geçirmiş olsan ve sonra bir defa salavat-ı şerif getirsen, getirdiğin salavat bütün ibadetlerinden daha ağır getirdi. Çünkü sen kendi gücün nisbetinde salavat getirmektesin. Allah Teala da Rububiyyeti hesabıyla senin bir salavatına karşılık sana on salavat getirmektedir. Yani Allah Teala sana on defa rahmet nazarıyla bakmaktadır. Allah Teala'nın kuluna nazar-ı rahmet-i; insin, cinninibadetinden daha hayırlıdır.Çünkü Allah (c.c.) kuluna bir defa rahmeti ile nazar edince o kul azaba duçar olmaz.


  - Allah Teala, Musa'ya (a.s.):


  "Ey Musa, bana hamd ediciler olmasaydı semadan bir damla yağmur indirmez, yerden de bir nebat bitirmezdim. Ey Musa, göz nurunun gözüne yakınlığından daha yakın olmamı ister misin?"


  "İsterim ya Rabbi!"


  "Öyle ise Resulüm Muhammed (s.a.v.)'e çokça salavat getir. " buyurdu.


  * Hazreti Musa (a.s.) denizden geçeceği vakit asası ile denize on defa vurdu, fakat deniz ikiye ayrılmadı.


  Allah Teala, Musa (a.s.)'ya:


  "Muhammed ve ehl-i beytine salavat getir." buyurdu.


  Musa (a.s.) salavat getirip asasını denize vurunca deniz ikiye ayrıldı.


  - Allah Teala, perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-ı şerif getirenlerin ismini yazmak üzere yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir.


  * Salavat-ı şerif dünya ve ahirette insanın derecesini yüceltir. Onu büyük bir nur sahibi kılar. Kazancı en bol bir ticaret kaynağıdır. Ehlulllah, hep bu sayede ehlullah olmuşlardır.


  * Şeytanlar çok ibadetlere el uzatır, lakin salavat-ı şerif öyle değildir. Ona katiyyen dokunamazlar. Çünkü, ruhaniyyet-i Peygamberi salavat-ı şerif getirilen yerlerde bulunur. Salavat-ı şerif dünya ve ahiret işlerinin cümlesine kafidir. Salavat-ı şeriflerin en faziletlileri Cenabı Peygamberimizin öğrettikleridir. Salavat-ı şerif getirmenin faziletine dair bir kaç hadisi şerif mealini sıralıyalım:


  - Kim üzerime bir defa salavat getirirse Allah Teala o kimsenin on günahını giderir. On sevap yazar ve on derecesini yükseltir. On köleyi hürriyete kavuşturmuş kadar ecre nail olur.


  - Bana bir defa salavat getirene Allah Teala on defa rahmet eder; on defa getirene Allah Teala yüz defa rahmet eder; yüz defa getirenin iki gözü arasına münafıklıktan ve cehennemden beri olduğuna dair berat yazılır. Kıyamet gününde ise Allah Teala onu şehillerle birlikte iskan eder.


  - Yeryüzünde Allah 'ın vazifeli melekleri vardır.


  Onlar ümmetimin getirdikleri selamı bana ulaştırırlar. - Kim bana günde yüz defa salavatı şerife getirirse, Allah Teala onun yetmişi ahiretine, otuzu dünyasına ait olmak üzere yüz hacetini ihsan eder.


  - Her kim üzerime bir defa salavat getirirse, Allah Teala ona on defa rahmeti ile tecelli eder.


  - Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, üzerime en çok salavat getirenleridir.


  - Kabrimi bayram yerine çevirmeyin, üzerime salavat getirin. Zira nerede olursanız olun getirdiğiniz salat ü selamlar bana ulaşır.


  - Yanında anıldığım halde üzerime salavat getirmeyen kimsenin yüzü yere sürtülsün, hakarete uğrasın.


  İnşallah sık sık salavat getirenlerden oluruz.
    2. Cevap: Salavatı Şerifler

  Salavat-ı Şerifler ve faziletleri

  1 Kadı İyaz' ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab (ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Kim bu salavatı okursa benim şefaatim ona vacib olur"

  Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti

  2 İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvattâ' sında, İmam Ahmed ibni Hambel Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (ra)' den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun"

  Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti

  3 Ebu Hureyre (ra)' den rivayetle, Kadı İyaz' ın (rahimehullah) Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır

  Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd

  4 Enes İbn-i Mâlik' ten rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Kim Cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yıllık günahını affeder"

  Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi

  5 Ezhar adlı kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)' den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabı kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin"

  Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât

  6 Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)' den rivayetle, Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa şu salavâtı verir"

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh

  7 Ravzatul Ehbab kitabında, Ebubekir Sıddık (ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) sağ tarafına oturmuşlardı, bu esnada kapıdan birisi girdi ve Efendimiz bu zâtı benimle kendi arasına oturttu Adam gittikten sonra buyurdu ki; "Bu kişi bana şu şekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et"

  Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,
  Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû

  8 Ezhar adlı kitabdan alınmıştır Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Bir kimse bana günde yüz kere şu sûretle salavat verirse, inşallah ahirette Rabb'im önünde o kimseye şefaat eylerim"

  Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,
  Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,
  Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr

  ÖNEMLİ NOT: Her kim Cuma gecesi (perşembe' yi Cuma' ya bağlıyan gece) bu ve bundan önceki (7 ve 8) salavat-ı şerifeleri birlikte 70' şer defa okursa, inşallah Aleyhisselâtü Vesselâm Efenfimiz'i rüyasında görür

  9 Hısni Hasin Kitabında Ebu Yali Musuli (ra)' den rivayet olunmuştur Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Bir kimse malının çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun"

  Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât

  10 Şevâhidin Nübüvve Kitabında, Ebu Karsafe (ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim yatağına yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavatı söylerse, Hak Teâlâ (cc) iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler Ben de ona selam ve rahmet dilerim"

  Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
  Ve Rabbel beledil harâm,
  Ve Rabbel meş'aril harâm,
  Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,
  Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen

  11 Riyâzül Ehadis adlı kitaptan alınmıştır Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Cennette bir ağaç vardır ve ismi Mahbube' dir Ak meyvesi olur, nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatlı ve kaymaktan yumuşaktır O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer"

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim

  12 Ezhar adlı kitaptan, İbni Ömer (ra)' den rivayetle: Bir gün Efendimizin huzurunda, bir devenin hırsızlığı sebebiyle iki kişi birbirinden davacı iken deve lisâna gelmiş ve gerçek sahibini söylemişti Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (sas) deve sahibine; "Sen ne okudun ki Medine' nin mahalleleri melekler ile doldu ve deve konuştu?", diye sordu Bunun üzerine adam aşağıdaki salavat-ı şerifeyi okuduğunu söyledi Peygamber Efendimiz (sas) de buyurdular ki; "Senin yarın, sıratı geçerken yüzün ayın ondördü gibi nurlu ola!"

  Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike şeyün,
  Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike şey'ün,
  Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike şey'ün

  NOT: Ravzat-ül Ulemâ kitabı da bu salavatı nakletmiş fakat sonuna "Ve sellim alennebiyyü seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min selâmike şey'ün" cümlesini eklemiştir

  13 Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır Hz Ali (krv) Efendimiz her ne zaman salavat-ı şerife okuyacak olsa önce şu ayet-i kerimeyi okur ve arkasından da aşağıdaki salavatı söylerdi

  Bismillâhirrahmânirrahîm, "İnnallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme"

  Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel âlemîn Alâ seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn

  14 Riyâzil Müzekkirin kitabından alınmıştır Hz Ali (krv) Efendimiz buyurdular ki; "Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu şekilde salavat verirse inşallah kıyamet gününde Efendimiz (sas) elinden tutar"

  Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkıhî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû

  15 İbni Abbas (ra) buyurmuştur ki; "Bir kimse şu şekilde salavat verse, yetmiş melek onun sevabını yazar"

  Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû

  16 Ezhar adlı kitapta kaydedilmiştir ki; Bir kimse hergün üç kere bu salavatı söylerse Peygamber Efendimiz (sas)' in nübüvvet hakkını ödemiş olur ve Hak Teâlâ inşallah onun ahirette derecesini yükseltir

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi

  17 İbni Abbas (ra) buyurmuşlardır ki; "Her kim bu şekilde salavat-ı şerife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, baba ve yakınlarına inşallah şefaatte bulunur"

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel şefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte İbrâhîme ve Mûsâ

  18 Ravzatül Ulemâ kitabından, İbni Mesud (ra)' den rivayetle Buyurdular ki; "Siz salavat vermek istediğiniz zaman güzelce edin Zirâ getirdiğiniz salavatı Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler Şu şekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ' dan o kimsenin bağışlanmasını ister"

  Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil ğurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûne Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd

  19 Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle Buyurmuştur ki; "Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzından (Kevser Havuzu) içmek isterse, şu şekilde salavat versin"

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn

  20 Şifâüssakâm Kitabından, Ebulhayr Yahyâ-ü Muttalibi' den, O da Sinân-ı İsfehânî' den rivayet eder; "Resûl-i Ekrem (sas) Efendimizi rüyamda gördüm Amcamoğlu İdris-i Şâfi' yi sordum Buyurdular ki; "Hak Teâlâ Hazretlerinden onun için rica ettim, hesap olunmasın" Yâ Resûlallah, bu şerefe nasıl nâil oldu?, diye sordum Efendimiz de; "O sağlığında şu şekilde salavat verirdi" Aynı şekilde İmam-i Şâfi Hazretlerini rüyasında gören İbrahim bini İsmail (rahimehullah) de Hz Şâfi' nin aynı salavat-ı şerifeyi okuduğunu rivayet etmiştir

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn
    3. Cevap: Salavatı Şerifler

  21 Şifâüssakâm kitabından: Birgün Şeyh Şibili (ks) Hazretleri, İmam-ı Ebubekir Ahmed İbni Mûsâ (rahimehullah)' ın yanına geldi İmam Hazretleri ayağa kalkarak musafaha ettikten sonra onu iki kaşının arasından öptü Ben taaccüp ettim, İmam hiç kimseye böyle ikramda bulunmamıştı ve buyurdular ki; "Ben rüyamda Peygamber Efendimizin (sas) de Şeyh Şibili' ye aynı şekilde davrandığını gördüm Sebebini sorduğumda Efendimiz, onun her namazdan sonra Tevbe Sûresinin sonu olan "Lekad cêeküm Rasûlüm min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü'minîne Raûfur Rahîm Fein tevellev fe kul; Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azîm" ayetini okuduğunu ve ardından şu salavatı getirdiğini buyurdular"

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm

  22 Riyâzül Müzekkirîn kitabından Hallâd İbni Kesir' in vefatından sonra yastığının aldında "Hâzihî beraetün minessaid Hallad İbni Kesir" yazılı bir kağıt buldular Sebebi sorulduğunda Hanımı dedi ki; "Her Cuma günü 1000 kere şu salavatı söyler ve Cehennemden kurtulmasına vesile olacağını umardı"

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî vesellim

  23 İhyâ-i Ulûm kitabında İmam Gazâli (ks) buyurmuşlardır ki; "Her kim yedi Cuma yedişer defa bu şekilde salavat verirse inşallah Efendimizin (sas) şefaatine nâil olur"

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tekûnü leke rızâen ve lihakkıhî edâen ve e'atihil vesîlete vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne vesssâlihîne, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN

  24 Salavât-ı Semâniye
  Mücebâya mensub, sekiz kimse bulunmakta idi İbrahim Ethem Hazretleri bunlarla Mescid-i Aksâ' da görüşmüş, "Bizim virdimiz bu salavat-i şerifedir" demişlerdir İbrahim Ethem Hazretleri (ks)' den Şeyh Muhammed Hadravî Hazretleri nakletmiştir

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke

  25 Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî' den nakledilmiştir "Her kim, Peygamber Efendimize (sas) bu şekilde salavat verirse dünyadan imânla gider ve şefaate nâil olur"

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlakı cevâdil îmân, fî meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzıl cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim

  26 Bu salavat da Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî' den (ksa) nakledilmiştir Eğer bir kimse şeytan vesvesesinden ve nefs-i hevâdan mutazarrır olursa okunması tavsiye edilmiştir

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferrikı firekıl küfri vettuğyâni ve müşettiti buğâti cüyûşil karîni veşşeytâni ve alâ âli Muhammedin vesellim

  27 Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî' den (ksa) nakledilmiştir Bu salavat-ı şerifeyi gam ve kederden kurtulmak veya zâlim elinde ise kurtulmak için okumayı tavsiye etmişlerdir (25, 26 ve 27 salavatlar için Hazreti Şeyh "Keşif âleminde Sakı arşda yazılmıştır" buyurmuşlardır)

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR'ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim

  28 Şeyh ve mürşid-i kirâmdan Abdülvehhab Nisâbori' den rivayetle; Bir gün Şeyh Sâdettin Dimışkî (Şam) cezbe âleminde iken, müezzin Mukriî Kirtâbi' yi çağırdı Buyurdu ki; "Rûhu akdesi risâlet Hazreti Seyyidil mürselîn Sultânullâhi fil arzin Salavâtullâhi ve selâmühû aleyhi ve âlihî ecmaîn Efendimiz, biraz evvel hâzır oldu Salavattan şu 11 kelimeyi lütuf buyurdular, dilerim ki bu seher vaktinde güzel ve yüksek sesinle okuyasın Tâ ki bunun bereketi, seher-î âşıkların hallerine yetişe" Daha sonra aşağıdaki salavat-ı şerifeyi tekrarladı (Bu salavâtın edâsı arz-ı hâcette mucib-i icâbettir, korkuları def eder Faydası çok kimselerce görülmüştür)

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kıyâmeh,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübelleğaten ilesselâmeh,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânın ve mekân,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânın ve cenân,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ınde zuhûri külli hikmetin ve beyân,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân,
  Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessıddîkîne veşşühedâi vessâlihîne ehlel kıbleti vel amân vel kitâbi vel mîzân Yâ HANNÂN, Yâ MENNÂN Vağfirli ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm
  Ve eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm, birahmetike firridâ verrıdvân, verrahmeti velğufrân ve eizhüm mineşşeytâni vennîrâni, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN

  29 Sultân-ül müfessirîn Burhânül Müzekkirîn Emiriddâhirül Ravizi Hazretleri buyurmuşlardır ki; Hazreti Şeyh Sa'd (ksa) bir gece yine murâkebede iken Seyyid-i Âlem Sallalâhü Aleyhi Vesellem Efendimiz, kendilerine bu 6 salavâtı tâlim buyurmuşlardır Bu salavât bilhassa kederleri giderir, ferahlık verir Ümerâ yanına giderken okumakta çok faydalıdır

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten lâhikaten binûrihi,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten makrûneten bizikrihi ve mezkûrihi,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne ferahihi ve sürûrihi,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhîtaten bitûrihi ve sûrihi,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten münevvereten likulûbi eshâbi sudûrihi,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten şârihaten limenkûrihi fî mestûrihi,
  Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minel enbiyâi ve evliyâi biadedi ubûrihi ve mürûrihi beynel mâi ve tuhûrihi vennûri ve zuhûrihi ve elhik ve umûrihi, yâ ERHAMERRÂHİMÎN

  30 Şeyh Hacı Bisükreti Hazretlerinden naklolunmuştur
  Bir gece rüyamda Resulullah Efendimizi gördüm ve bana şu şekilde salavat okumayı tâlim buyurdular

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh

  31 Şeyh Muhakkık Zeyneddin Güla (ksa) Hazretlerinden rivayetle;

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filevvelîn,
  Ve Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filâhirîn,
  Ve Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filmelâil e'alâ ilâ Yevmiddîn

  32 Şeyh Ebûl Abbas Revvehallâhü Rûhahû buyurduki; Her kim, her gün ve her gece üçer kere bu salavât-ı şerîfeyi edâ ederse ol günün ve gecenin saatlerinin cümlesinde salavat vermiş gibi olur!
  (Aynı salavât, Menâhicil İbad kitabında Şeyh Sa'd İbn-i Fergâni (ksa) Hazretleri tarafından da zikredilmiştir)

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ

  33 SALAVÂT-I HIZIR Menâhicil İbad kitabında bulunmaktadır Hızır Alleyhisselâm' ın bazı evliyaya tâlim buyurduğu rivayet olunur

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil'e mâ alimte
    4. Cevap: Salavatı Şerifler

  34 Hâfız Ebûl Hasan İbn-i Mahmud Şâzelî Rahimehullah buyurmuştur ki; Şeyh-ül Meşayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânî bana Kur'ân-ı Kerîm' in ezberimde olup olmadığını sorduktan sonra, her Kur'an-ı Kerim'i okuyuşum sonrasında şu şekilde salavât getirmemi tavsiye ettiler

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim
  Biadedi mâ fî cemîil Kur'ân-ı harfen harfen,
  Ve biadedi külli harfin elfen elfen

  35 Mahmud Sebükteki (Gaznevî) Hazretlerinin devam ettiği ve sabah ve akşam üçer defa okunması ile 60000 salavat yerine geçtiğinin Resulullah Efendimiz tarafından da tasdik edildiği salavât-ı şerife şöyledir:

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferğadâni ve belliğ rûhahü ve ervâha ehli beytihî,
  Minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ

  36 Mevlânâ Şemseddin Rahimehullah Hazretlerinin bizzat Resûl-ü Ekrem Efendimizden, tâun hastalığından korunmak için öğrendiği salavât şöyledir

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, bikülli dâin ve devâin,
  Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ

  37 Zahiret-il Mülûk Kitabından; Sâlihlerden bir zat bahar mevsiminde sahraya çıkar "Fenzur ilâ âsâri Rahmetillâhi " âyet-i kerimesini düşünerek, arzdaki ağaç ve çiçeklere bakarak şöyle bir salavât-ı şerife okudu Derken, bir ses duydu "Ey salavât veren kimse! Kirâmen kâtibin' I zahmete koydun, bu kelimelerin sevâbını yazmakla uğraştılar Derecât-ı Âliye' ye müstehâk oldun Yaramazlıktan her ne ettin ise bağışlandın Artık kendine sâhip ol!"

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi verakı hâzihil eşcâr,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi vürûdi vel envâr,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi katril emtâr,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi remlil ğıfâr

  38 SALÂTEN TUNCÎNÂ Şifâül Eskâm Kitabından; Fakihani Rahimehullah Ebû Musa Darir' den nakleder Bir gemi yolculuğunda çok şiddetli bir fırtınaya tutulan bu zat uyku esnasında Resulullah Efendimizi görür ve Efendimiz (sas) kendisine 1000 defa okumak üzere bu salavât-ı şerifeyi tâlim buyururlar Bu şekilde tüm gemi halkı kurtulur

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin vesellim,
  Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli velâfât ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemîi zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (ındeke) e'alet derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğayat, min cemîil hayrâti fil hayâti ve be'adel memât

  39 SALAVÂT-I FETİH Her kim 40 sabah, farz namazının edâsından sonra bu salavâtı okursa, bağlanmış işleri açılır, mahpus ise kurtulur, düşmanına karşı zafer kazanır
  Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri, bu salavâtın bir kısmını Evrâd-ı Fethiye' nin sonunda kaydetmiştir Aşağıda ise tamamı mevcuttur Rabb'imiz kabul buyursun Âmîn

  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
  Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
  Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
  Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû

  40 Rivayet olunur ki, eğer bir kimse 7 gün ve 7 gece, her namazdan sonra 11 kere salavat verip, ayrıca aşağıdaki salavât-ı şerifeyi (teslimât) 7 kere okursa inşallâh-ü teâlâ isteği kabul oluna!

  Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn,
  Essalâmü aleyke yâ imâmel hâfikeyn,
  Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn,
  Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve şefîi men fiddêrayn,
  Essalâmü aleyke yâ sâhibel kıbleteyn,
  Essalâmü aleyke yâ nûral meşrikayn ve ziyâel mağribeyn,
  Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni,
  Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike
  Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,
  VELHAMDÜLLAHİ RABBIL ÂLEMîN