Şair Sezai Karakoç Kimdir?

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 17 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. SEZAİ KARAKOÇ ( 1933 – …..)
   Günümüzün üretken şairlerindendir. Şiir üslûbu bakımından, az çok İkinci Yeni’ye yakın sayılsa da, şiirinde işlediği temalar, inandığı değerler bakımından şiirimizde yeni ve değişik bir sestir.
   Mistisizmden yararlanan şair, çarpıcı benzetme ve sembollerle, denenmemiş, bağımsız şiirler yazmıştır.
   İslâm – Türk inançlarını imgeler ve taze özlerle yücelt- menin gayreti içindedir.
   Türk şiirini metafizik bir esasa oturtan şairdir. Batı ede- biyatını da iyi inceleyen şair, modern sanattaki soyutla- manın İslam anlayışına uygun olduğu düşüncesindedir ve şiirlerini bu yönde geliştirmiştir.
  islami duyarlığı, geleneksel İslâmi şiirdeki yöntemlerle değil, modern Batı ve Türk şiirinin biçim ve üslûpları ile yoğurup şiirine aktarır.
   Karakoc, günümüz şiirinde, İslâmi düşünceyi modern şiirdeki gerçeküstücülükle kaynaştıran; mistisizmden, enbiya-evliya kıssalarından yararlanan, çarpıcı, benzet- me ve imgelerle, denenmemiş sentezlere ulaşan, bağım- sız sayfalar açtı.'' (Behcet Necatigil, 1977)
   Eserlerinde argo, çirkin kelime, müstehcen ifâdeler gö- rülmez. Konuşma dilini bâzan ustaca kullandığı görü- lür. Mecazlar çok ve güzeldir. Şiirin özüne ve biçimine önem verir. Eserlerinde dâimâ Türk milletinin inançları doğrultusunda, milli değerlere bağlı kalınmıştır.
   Kurucusu bulunduğu ‘Diriliş Yayınları’ ve ‘Diriliş Dergi- si’ ile İstanbul’da yayım hayatına devam eder. Kurduğu bir partiyle siyaseti dener; fakat başarılı olamaz.
  Sezai Karakoç II. Yeni şairlerinin ağız birliği ettikleri karam- sarlık, sıkıntı, bunalım gibi moda, düşünce ve temalara ka- tılmaz. Ona göre sıkıntı, karamsarlık madde ile sınırlı duy- gulardır.Bu yüzden o,maddeyi aşan, ruh değerlerine bağlı bir şâirdir.
   Monna Rosa şiirleri ile tanınmıştır.
  Şiir :
  ŞİİRLER I Hızırla Kırk Saat
  ŞİİRLER II Taha'nın Kitabı / Gül Muştusu
  ŞİİRLER III Körfez / Şahdamar / Sesler
  ŞİİRLER IV Zamana Adanmış Sözler
  ŞİİRLER V Ayinler / Çeşmeler
  ŞİİRLER VI Leylâ ile Mecnun
  ŞİİRLER VII Ateş Dansı
  ŞİİRLER VIII Alın Yazısı Saati
  ŞİİRLER IX Monna Rosa (Aşk Ve Çileler)
  ŞİİRLER X Monna Rosa (Ölüm ve Çerçeveler)
  ŞİİRLER XI Monna Rosa (Pişmanlık ve Çileler)
  ŞİİRLER XII Ve Monna Rosa
  ŞİİRLER XIII Karayılan
  GÜN DOĞMADAN ( Şiirlerin Toplu Basımı )
  Çeviri Şiir :
  Batı Şiirlerinden
  İslâmın Şiir Anıtlarından
  Deneme :
  Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir
  Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı.........
  Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar

  Düşünce :
  Ruhun Dirilişi
  Kıyamet Aşısı
  Çağ ve İlham I-II-III-IV
  İnsanlığın Dirilişi
  Diriliş Neslinin Âmentüsü
  Yitik Cennet
  Makamda
  İslâmın Dirilişi
  Gündönümü
  Diriliş Muştusu
  İslâm
  İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü
  Düşünceler I-II
  Dirilişin Çevresinde
  Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III
  Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II
  Unutuş ve Hatırlayış
  Varolma Savaşı
  Çağdaş Batı Düşüncesinden
  Çıkış Yolu I-II-III
  İnceleme :
  - Yunus Emre - Mevlâna
  - Mehmed Âkif
  Piyes :
  Piyesler I
  Armağan
  Hikaye :
  HİKÂYELER I Meydan Ortaya Çıktığında
  HİKÂYELER II Portreler

  Günlük Yazılar :
  Farklar
  Sütun
  Sûr
  Gün Saati
  Gür

  Röportaj :
  Tarihin Yol Ağzında
   


Similar Threads: Şair Sezai
Forum Başlık Tarih
Biyografi Ossian İskoçyalı Şair Kısaca Hayatı 4 Mayıs 2017
Biyografi Şair Mehmet Emin Selam Kimdir Hayatı 3 Ocak 2017
Biyografi Eşref Türk hiciv ustası,şair Hakkında Bilgi 25 Haziran 2012
Biyografi Fazıl Hüsnü Dağlarca ( Şair) Hayatı ve Meslek Yılları Hakkında Bilgi 21 Haziran 2012
Biyografi Ebüssü'ûd Ebü'l-Aşair El-Bazini Kimdir Kısaca 15 Haziran 2012