Sahura Kalkamadığı İçin Oruç Tutmamak

'Sorularla İslamiyet' forumunda Masal tarafından 5 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Sahura Kalkamayanlar Oruç Tutabilir mi


  Sahura Kalkamayan Kişinin Orucu Geçerli Olur mu


  Sahura geç kalan kimse öğleden önce oruca niyet etmelidir

  Şafii mezhebine göre niyetin vakti oruç farz olursa gecedir. Gündüze bırakılmaz. Gece niyet getirilmediği takdirde bayramdan sonra gününe gün kaza etmek lazımdır.

  Hanefi mezhebine göre ise Ramazan, nafile ve muayyen nezir oruçları için niyet gece vakti getirilebildiği gibi gündüz öğleden önce de getirilebilir. Bunun için İbn Hacer diyor ki: Şafii olan kimse Ramazan'da niyetini unutup gece vaktinde getirmeyen kimse Hanefi mezhebini takliden gündüz öğleden evvel niyet getirsin. Maliki mezhebine göre Ramazan-ı Şerifin başında bir niyet getirilirse kafidir. Her gece niyet getirmek gerekmez. Bunun için Şafii veya Hanefi olan kimse Ramazan-ı Şerifte "ben şu Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmağa niyet ettim" dese iyi olur. Çünkü bir günün niyetini unutacak olursa da Maliki mezhebine göre orucu sahih olur.

  Sahura geç kalan kimse ağzına bir şey koymadığı ve öğleden önce oruca niyet ettiği takdirde orucu Allahın izniyle sahih olur.