sahte roporda maaş haram olurmu?

'Etüt Merkezi' forumunda Aderito tarafından 5 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. sahte roporda maaş haram olurmu?[/b]

  Hiç Hasta olmayan, ücret mukabılinde halkın hizmetinde bulunan bir memur, hasta olmadığı halde kendini hasta gösterip rapor alırsa, üç yönden büyük bir vebalın altına girmiş olur.

  Kendini hasta olarak göstermekle yalan söylemek,

  Amme hizmetini bırakıp onların işlerini aksatmak,

  Hizmet vermeden haram bir ücret almaktır.

  Mesela bir sağlık ocağında görev yapan bir doktor veya sağlık memuru hasta olmadığı halde sırf keyfi olarak rapor alıp vazifesini bırakırsa müslüman halka ne kadar zarar verdiği malumdur. Yine irşad vazifesinde görevli bir din adamı haksız yre rapor alıp kutsal vazifesini terk ederse ne büyük bir hiyanet işlediği herkesin malumudur (Rüdud 'ala Ebatıl).