sabit oranlar kanunu ile ilgili soru ve çözümler

'Etüt Merkezi' forumunda anniccha tarafından 4 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. 20 tane sabit oranlı kanunu ile ilgili sorular

  Soru 1. X ve Y nin oluşturduğu I.bileşik XY II.bileşik X2Yn dir.Aynı miktar X ile birleşen I.bileşikteki Y miktarının II.bileşikteki Y miktarına oranı ½ dir.II.bileşiğin formülü nedir?

  A) X2Y2
  B) X4Y4
  C) X2Y4
  D) XY2
  E) X4Y2


  Soru 2. X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikte I.bileşik XY4 II.bileşik X3Y4 tür.II.bileşiğin kütlece %10u Y olduğuna göre I.bileşiğin kütlece % kaçı Xtir?

  A) % 75 X
  B) % 25 X
  C) % 90 X
  D) % 60 X
  E) % 50 X


  Soru 3. Azot ve oksijen oluşturduğu iki bileşikten;
  I. 7 gr N 16 gr O
  II. 14 gr N 24 gr O ile birleşmiştir.
  II.bileşik N2O3 ise I.bileşiğin formülü nedir?

  A) NO3
  B) NO
  C) NO2
  D) N2O
  E) N3O

  Soru 4. X ve Ynin oluşturduğu iki bileşikten I.sinde kütlece % 25 Y bulunuyor.II. sinde ise 4 gr X ile 1 gr Y bileşiyor.X ve Y nin
  Kütleleri arasında katlı oran kaçtır?

  A) B) C)

  D) E) 1


  Soru 5. I-NO2 II-N2O III-N2O3 IV-N2O4
  Yukarıdaki bileşiklerden oksijenin sabit kütlesi ile birleşen azot kütlesi en büyük olan hangisidir?

  A) N2O3
  B) NO2
  C) N2O
  D) N2O4
  E) NO
  Soru 6. I. C2H4 C5H10
  II. PbO2 Pb3O4
  III. NO2 N2O4
  IV. CaO Al2O3
  Yukarıdaki bileşik çitlerinden hangisi veya hangileri katlı oranlar kanununa uyar?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) I ve II


  Soru 7. X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikten, I.bileşikte %20 X, II.bileşikte %50 X vardır. I. bileşik XY4 ise, II. bileşiğin formülü nedir?

  A) X2Y
  B) XY2
  C) XY3
  D) XY
  E) X2Y2

  Soru 8. XY2 bileşiğinde Xin Yye kütlece oranı 5/4 tür.X2Y bileşiğinde oranı nedir?

  A) B) C)

  D) E) 1

  Soru 9. 25 gr X2Y3 bileşiğinde 7 gr X vardır.Buna göre 37 gr X2Y5 bileşiğinin kaç gramı Y dir?

  A) 7
  B) 15
  C) 30
  D) 25
  E) 35


  Soru 10. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin içerdiği oksijen miktarı yüzdesi kütlece en fazladır?

  A) N2O
  B) NO
  C) N2O3
  D) N2O5
  E) NO2


  Soru 11. A elementi Oksijen ile iki farklı oksit oluşturuyor.Birinci oksitte A % 90 ikinci oksitte % 80 oranında bulunduğuna göre katlı oranı kaçtır?
  A) B) C)

  D) E)


  Soru 12. X ile Y den oluşan 2 ayrı bileşik için aşağıdaki bilgiler mevcuttur.
  X(gr) Y(gr) Bileşik(gr)
  1.Bileşik 4,8 14,4 19,2
  2.Bileşik 1,2 5,4 6,6
  Katlı oran kaçtır?

  A) 4 B) C)

  D) E)


  Soru 13. A ile B den oluşan I.bileşiğin 7,6 gramında 2,8 gr A.II.bileşiğin 4,6 gramında 1,4 gr A elementi bulunmaktadır.Bu bileşikler ile ilgili aşağıdaki çiftlerden hangisi doğrudur?

  I.Bileşik II.Bileşik
  A) A2B A2B3
  B) A2B3 AB
  C) A2B AB
  D) A3B4 A2B
  E) A2B3 AB2

  Soru 14. Bileşik X Y
  (gr) (gr) (gr)
  5,48 - 2
  3,74 1,74 -
  Çizelgeden yararlanarak katlı oranı bulunuz?

  A) B) C)

  D) E)


  Soru 15. X2Y3 bileşiğinde kütlece oran ( )= dir.XY de aynı oran kaçtır?

  A) B) C)

  D) E)


  Soru 16. AB2 bileşiğinin kütlece i A olduğuna göre A2B3 bileşiğinde aynı oran kaçtır?

  A) B) C)

  D) E)  Soru 17. X2Y3 bileşiğinin kütlece % 70 i X tir.36 gr XY elde etmek için kaç gr Y kullanılmalıdır?

  A) 4
  B) 8
  C) 16
  D) 28
  E) 32


  Soru 18. 220 gr P2O3 ün içerdiği P miktarı ile yeterince oksijen kullanılarak kaç gr P2O5 elde edilir? (P:31 O:16)

  A) 330
  B) 440
  C) 142
  D) 284
  E) 296


  Soru19.

  X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşiğin grafikteki kütle değişimine göre, II. bileşiğin formülü X2Y ise, I. bileşiğin formülü nedir?

  A) X2Y3
  B) X3Y4
  C) X4Y3
  D) XY2
  E) X2Y4  Soru20.
  X ve Yden oluşan 3 ayrı bileşik ile ilgili kütlece değerler grafiktedir. II. Bileşiğin Formülü X2Y3 ise I. ve II. bileşiğin formülleri sırasıyla nasıldır?

  A) XY – X2Y
  B) X2Y – X3Y8
  C) X3Y – XY2
  D) X2Y3 – XY2
  E) X2Y – XY2
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Tem 2014
 2. sabit oranlar kanunu ilgili sorular ve cevapları
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Tem 2014
 3. örnek soru Kalsiyum oksit bileşiğinde, kalsiyumun oksijene kütlece oranı, 5/2'dir.

  a)25 g kalsiyum ile 8 g oksijen tepkimeye sokuluyor. Hangi maddeden kaç gram artar ve kaç gram kalsiyum oksit oluşur?
  b)Kütleleri birbirine eşit olan kalsiyum ve oksijen karışımının tepkimesinden 14 g kalsiyum oksit oluşuyor. Buna göre başlangıç karışımı kaç gramdır ve hangi madeden kaç gram artar?

  Çözüm : a) 5 g kalsiyum ile 2g oksijen birleşirse
  25 g kalsiyum ile,
  25x2/5 = 10 g oksijen birleşir.
  Elimizde 8 g oksijen olduğuna göre, oksşjen yetmemektedir. Öyleyse bu tepkimede kalsiyumun tümü harcanmaz. Problem oksijen miktarı esas alınarak çözülmelidir.
  2 g oksijen ile 5 g kalsiyum birleşirse
  8 g oksijen ile,
  kalsiyum birleşir ve 25 20 = 5g Ca artar.
  Kalsiyum oksitin kütlesi, 20 + 8 = 28 gramdır.

  sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular

  Soru 1.

  Aşağıdaki beş elementin ilk dört iyonlaşma enerjileri veriliyor:

  Element İyonlaşma Enerjileri ( kkal/ mol)

  1. 2. 3. 4.

  X

  Y

  Z

  V

  T 100 742 1053 1411

  120 1100 1650 2272

  139 430 646 2775

  177 359 1842 2512

  498 947 1459 2249

  Bu elementlerin florla oluşturduğu aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

  A) YF B) ZF C) TF2 D) VF3 E) XF4

  Soru 2.

  N2 (g ) + 3H2 (g) 2NH3 (g ) ; DH = -22kkal

  tepkimesi dengede iken, bu dengeyi

  I. Ürünler yönünde

  II. Girenler yönünde

  bozmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır?

  I . için II için

  A) Basınç düşürmeli Sıcaklık düşürmeli

  B) Sıcaklık yükseltmeli NH3 eklemeli

  C) Basınç yükseltmeli Sıcaklık yükseltilmeli

  D) N2 ve H2 eklenmeli Sıcaklığı düşürülmeli

  E) NH3 uzaklaştırılmalı Basınç yükseltilmeli

  Soru 3.

  Şekilde verilen pil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Elektrotlar I nolu elektrottan II ye doğrudur.

  Katot II nolu elektrottur.

  Aynı elementlerden oluştuğu için böyla bir pil çalışmaz.

  Pilde toplam Ag+ (0,01M ) ® Ag+ (0,1M)

  İki kaptaki Ag+ molar derişimleri eşit hale gelince pil gerilimi sıfır olur.

  Soru 4.

  I.0,1 M x çözeltisinin pH si yaklaşık 4 tür. Bu çözelti sodyum karbonat ile yavaş tepkimeye girerek Y gazını oluşturur.

  II.0,1 M Z çözeltisinin pH si yaklaşık 1 dir. Bu çözelti sodyum karbonatla hızlı tepkimeye girerek Y gazı oluşturuyor.

  X,Y ve Z maddeleri için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

  X Y Z

  A) Hidrolik asit Karbondioksit Asetik asit

  B) Asetik asit Karbondioksit Hidrolik asit

  C) Sodyum hidroksit Karbon monoksit Hidrolik asit

  D) Amonyak Oksijen Sodyumhidroksit

  E) Etil alkol Oksijen Sülfirik asit

  Soru 5.

  X2 (g) +Y2 (g) 2XY (g)

  tepkimesinin belirli sıcaklıkta dengeye ulaşması sırasındaki değişim- zaman grtafiği aşağıdaki gibidir:

  Buna göre denge sabiti kaçtır?

  A) 1/9 B) 1 C) 3 D) 4 E)9

  Soru 6.

  Şekilde görüldüğü gibi ısıtılan X maddesine Y maddesi ekleniyor. Oluşan Z buharları yoğunlaştırılarak Z sıvısı elde ediliyor. X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  X Y Z

  A) C6H5OH Derişik HNO3 C6H5NO2

  B) C2H5OH Bazlı KMnO4 CH3COCH3

  C) C2H5OH Asitli K2Cr2O7 CH3CHO

  D) CH3OH Asitli KmnO4 CH3OCH3

  E) CH3OH Bazlı K2Cr2O7 CH3COOH

  Soru 7.

  SO2 (g) + NO2(g) SO3(g) + NO(g)

  tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta denge sabit 4 tür. Bir litrelik kapalı bir kapta, 0,4 mol SO2 , 0,3 mol NO bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Tepkime dengededir.

  Tepkime girenler yönünde yürür.

  Katalizör kullanılması denge sabitinin 4 ten büyük olmasını sağlar.

  Tepkime dengeye ulaştığında toplam basınç artar.

  Tepkime daha çok SO3ve NO oluşturacak biçimde yürür.

  Soru 8.

  Üç kapta aynı boyut ve miktarda alüminyum parçaları bulunmaktadır. Bu kaplara aynı mol sayısında HCL içeren, ancak mol derişimleri farklı HCL çözeltileri dökülüyor. Oluşan hidrojenin hacminin zamana karşı grafiği yukarıdaki gibidir. Bu üç çözeltinin molar derişimleri büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?

  A) M1, M2, M3 B) M3, M1, M2

  C) M3, M2, M1 D) M2, M3, M1

  E) M1, M3, M2

  Soru 9.

  PCI3 (g) + CI2(g) PCI5 (g)

  tepkimesinin 500 K denge sabiti 45,700 K de ise 0,03 tür. Bu tepkime ile ilgili aşağıda bazı bilgiler veriliyor:

  I.Tepkime egzotermiktir.

  II.Bu tepkime için Kd nin sayısal değeri Kpye eşit değildir.

  III.Basınç sabit tutulup sıcaklık 500 K den 700 K ne çıkarıldığında molekül sayısı artar.

  Bunlar için ne söylenebilir?

  A) Üçüde doğrudur.

  B) Üçüde yanlıştır.

  C) I doğru, II ile III yanlıştır.

  D) II ile III doğru, I yanlıştır.

  E)II doğru, I ile III yanlıştır

  Soru 10. Yukarıdaki şemada belirtilen I , II , III tepkimeleri aşağıda verilmiştir:

  I.Aşırı miktarda H2 ile tepkimeye sokuluyor.

  II. Aşırı miktarda HBr ile tepkimeye sokuluyor.

  III.3 moleküllü polimelleştiriliyor.

  X, Y, Z maddelerinin adı nedir?

  X Y Z

  A)etilen etil bromür vinil asetilenür

  B) etan 1,2-dibrom etan vinil asetilenür

  C) etilen monobrom etilen benzen

  D) etan dibrometin benzen

  E) etan 1,1-dibrom etan benzen

  Soru 11.

  Yukarıdaki şekilde belirtilen cam boru üfleniyor.

  I. Kap NH3ile dolu olduğundan cam balona çözelti ulaşmaz.

  II. NH3suda çözüldüğünden balon turnusol çözeltisi ile dolar.

  III.Çözeltinin rengi değişmez.

  IV.Kırmızı renk maviye dönüşür.

  Bunlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yanlız I B) Yanlız II C) I ve II

  D) II ve III E) II ve IV

  Soru 12.

  X, Y, Z ,V metallerine ilişkin aşağıdaki bilgiler veriliyor:

  I.Y su ile tepkimeye giriyor Z tepkime vermiyor.

  II.Zmetali X ve V iyonları içeren çözelti içine atıldığında X ve V metali oluşuyor.

  III.X ve V elektrotlarından oluşan pilde V iyonları elektron almaktadır.

  Buna göre bu dört metal aktifleri büyükten küçüğe doğru nasıl dizilir?

  A) Y,Z,X,V B) V,X,Z,Y C) X,V,Y,Z

  D) Z,V,Y,X E) Y,X,V,Z

  Soru 13.

  X, Y ve Z elementleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor:

  I.X, Y ve Z peryodik cetyvelin aynı sırasında bulunan elementlerdir.

  II.X in hidroksitini sudaki çözeltisi kuvvetli baz özelliği gösterir.

  III.Y nin hidroksiti hem kuvvetli asit, hem de kuvvetli baz ile tepkimeye girer.

  IV.Z nin hidroksitinin sudaki çözeltisinin pH si 7 den küçüktür.

  Buna göre X, Y ve Z için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A)Bu üç element metaldir.

  B)Bu üç element ametaldir.

  C)Atom çapları küçükten büyüğe doğru X, Y ve Z biçiminde dizilir.

  D)Elektronegatiflikleri küçükten büyüğe doğru X,Y ve Z biçiminde dizilir.

  E)İyonlaşma enerjileri küçükten büyüğe doğru Z,Y ve X biçiminde dizilir.

  Soru 14.

  2NO3- + 10H+ + ?e- ® N2O + 5H2O

  E0 =1,1 V

  Yarı pil tepkimesi için aşağıda bazı bilgiler veriliyor:

  I.Elektronun katsayısı 7 dir.

  II.PH değişimi yarı- pil gerilimini etkiler.

  III.Çözeltiye NaOH eklenmesi yarı pil gerilimini etkilemez.

  Bunlar için ne söylenebilir?

  A) Üçüde doğrudur.

  B) Üçüde yanlıştır.

  C) I ile II doğru, III yanlıştır.

  D) I doğru, II ile III yanlıştır.

  E) III doğru, I ile II yanlıştır.

  Soru 15.

  Katı bakır, AgNO3 çözeltisine atılırsa,

  Cu (k) + 2Ag+ ® Cu+2 + 2Ag(k) , DH< 0 tepkimesi gerçekleşir.

  Deney Bakır kütlesi (g) AgNO3 çözeltisi

  I 6,4 2 litre 0,1 M

  II 6,4 1litre 0,4 M

  III 12,8 1 litre 0,2 M

  Bu deneyler açığa çıkan ısı bakımından nasıl karşılaştırlabilir. ( Cu = 64)

  A) I=II=III B) I=II< III C) I< II < III

  D) III< I < II E) II=III< I
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Tem 2014
 4. çözüm
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Tem 2014
 5. sabit oranlar kanunu ile ilgili soru ve çözümler
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Tem 2014