S-Ş Harfi İle Başlayan anlamlı sözler

'Resimli Konular' forumunda Masal tarafından 8 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu


 1. Sabreylemek şenlik anahtarıdır.


  Sabır acıdır, meyvası tatlı.


  Sabırla dut yaprağı atlas, koruk, helva olur.


  Sabreden derviş muradına ermiş.


  -- Sabreden selâmet bulur, sabretmeyen malamat olur.Türk Atasözleri


  Sabır, umut etmek sanatıdır.Vauvenargues


  «söz gümüş ise sükût altındır» diyorlarsa da, sözü altın olanların sükûtu bir nevi intihardır.S. Ertürk


  Seven yaşar, yaşayan çalışır, çalışan ekmek bulur.M. de Sudery


  Sırasında okşayan el kadar sırasında döğen el de öpülmeğe lâyıktır.Cenap Sahabettin


  Her kim birisinin kendisine zorla saygı ve itibar göstermesini isterse oturmak için ateşten yer hazırlasın.Hadis-i Şerif


  Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.Arap Atasözü


  Sizi bir gülistana girerken gören öküz, otladığınızı iddia ederse, hayret etmeyiniz.S. Ertürk


  Saadet öyle bir kokudur ki, başkasına serperken, muhakkak surette bir kaç katresi de size damlar.Emerson


  Saadet te saatler gibidir, en basitleri en az bozulur.Khamfort


  Saadetin ne yarını, ne de dünü vardır! Saadet ne geçmişi hatırlar, ne de geleceği düşünür! O, yalnız hali tanır.S. Turgeniyef


  Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır.G. S. Hillard


  Sanat, şekillerin vuzuh ve kemaline ruhun derinliğini katmaktır.Hilmi Ziya Ülgen


  Suiistimal kapısını aralık etmeğe gelmez, derhal ardına kadar açılır.Cenap Sahabettin


  Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez.Japon Atasözü


  Savaşta, yasalar susar.Çiçeron Suç, bir tek olursa her şeydir, iki suç hiçbir şey!Mme Meluzy


  Sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlât gerek kazanaTürk Atasözü


  Sanatına kim hor bakar, boynuna torba takar.,Türk Atasözü


  Seneler üzerinden geçtikleri başların etrafında hürmet ve itibara şayan bir daire teşkil ederler.V. Hügo


  Sıfır, çırılçıplak gezmek istemediğinden bir «hiçlikle» örtünmüştür.V. Hügo


  Son, başlangıcın anlamdaşıdır; çünkü kafiyen mevcut değildir.Maurice Maeterlinck


  Söz işin gölgesidir.Demokrit


  Sanatınız duvarcılıksa onda karar kılınız.Boileav


  - - Senden üstün biri söze başlarsa anlattığını daha iyi bilsen bile itiraz etme.Şeyh Sadi


  Sürü tersine dönünce en uyuz keçi, en öne düşer.Orman Takvimi


  Sulh isteyenler harbe hazırlansınlar.Vegetius


  Sevgi insanı birliğe, egoizm yalnızlığa götürür.Schiller


  Sahte saadet insanları katı ve azametli yapar.Montesquieu


  Sır saklamak imtihanını kazanamayan, hayatta hiç bir imtihan kazanamaz.Haz. Ali


  Sabırsızlık bir şeye yaramaz; hele pişmanlık asla!.. Birincisi suçu büyütür, ikincisi yeniden suç işletir.Goethe


  Sanat tabiata ilâve edilmiş insandır., Bacon


  Sel önünden kütük kapılmaz.


  Seyrek git dostuna, kalksın ayak üstüne, sık gidersen dostuna yatar yanı üstüne.


  Soğanın acısını yiyen bilmez, doğruyan bilir.


  Söz var gelir geçer, söz var deler geçer.


  Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.Türk Atasözleri


  Susan mazlum, zalimin suç ortağıdır.S. Ertürk


  Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar.Shakespeare


  Sen gördüğün çıplak bir fakiri, giydirdikten sonra hakir görürsen onu tekrar soymuş gibi olursun.Seneca


  Sizden daha çok fakir olana, elinizde mevcut olan küçük imkânlarla yardım edinizLacordaire


  Sinek, arabanın tekerleğine konmuş ta, «Amma toz kaldırıyorum» demiş.La Fontaine


  Sinek küçüktür amma mide bulandırır.Türk Atasözü


  Soysuzlara karşı soysuzluk etmek mümkündür. Lakin insan olanın elinden köpeklik gelmez.Şeyh Galip


  Saadet cismanî hazlardan ibaret olsaydı yeme kavuştukları zaman öküzleri bahtiyar saymamız lâzım gelirdi.Heraklit Söz, dokuz boğumdur boğa boğa söyleTürk Atasözü


  Sırlar, kalbi zindan, kalbin sahibini ise zindancı yapar.Amerikan Atasözü


  Sertlik, bir çeşit ahmaklıktır.Paul Valery


  Sırf imtihanlar için, imtihanlara göre öğretilen ve öğrenilen her ders, imtihanlardan çıkarılmalıdır.Paul Valery


  Sabır Ve zaman, şiddet ve öfkenin yapabileceğinden çok daha fazla iş başarır.La Fontaine


  Ş


  Şen adam güneşe benzer, girdiği yer aydınlanmış gibi olur.Cenap Sahabettin


  Şanslı adamı Nil nehrine atınız; mutlaka ağzında bir balıkla sudan çıkacaktır.Arap Atasözü


  Şeytanın dostluğu darağacma kadardır.


  Şeytanla ortak buğday eken saman alır.


  Şeytanla kabak dikenin, kabak başına patlar.Türk Atasözleri


  Şeytan, karışıklıkla yalanların yazarıdır.Burton


  Şairlerin yalan söylemek için ehliyetleri vardır.Pliny


  Şiir güzellikte yaşayan doğruluktur.Gilfillan


  Şiir, güzelliğin ülkesinde yaşayan gerçektir.Gilfillan


  Şiirin, düz yazıdan farkı şudur: az kelimeyle çok şey söylemek!Voltaire


  Şüpheli pazar, mideyi bozar.Türk Atasözü


  Şarkıların en tatlı olanı, en acı duyguları dile getirenlerdir.Shelley
   


Similar Threads: S-Ş Harfi
Forum Başlık Tarih
Resimli Konular The Vampire Diaries-Stefan Salvore 26 Aralık 2009
Resimli Konular Z Harfi ile başlayan Güzel sözler 29 Aralık 2011
Resimli Konular U-Ü Harfi İle Başlayan özlü sözler 17 Mayıs 2011
Resimli Konular M Harfi ile başlayan Kısa sözler 2 Ocak 2010
Resimli Konular H Harfi ile başlayan özlü kısa sözler 16 Kasım 2008