Rüya İle İlgili Hadisi Şerifler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda EyLüL tarafından 7 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Rüya İle İlgili Hadisler


  Rüyayla İlgili Hadisi Şerifler

  Ebu Saidil-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Müslüman kişinin salih rüyası, peygamberliğin yetmiş cüzûnden biridir. SALİH RÜYA

  Ümmü Kürz el-Kabiyye radıyallahu anha anlatıyor: Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Peygamberlik gitti fakat mübeşşirat (mûminin göreceği güzel rüyalar) bakidir. SALİH RÜYA
  Ebu Said ve İbnu Abbas radıyallahu anhüm anlatıyor: Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:Kim, beni rüyasında görmüşse mutlaka beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.

  SALİH RÜYA
  Ebu Cuheyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Kim beni rüyasında görürse, o uyanıkken beni görmüş gibidir. Çünkü şüphesiz, şeytan benim suretime girmeye muktedir değildir

  SALİH RÜYA
  Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Rüya üç kısımdır: Biri Allahtan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rüya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın. SALİH RÜYA
  Avf İbnu Malik radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Rüya üç kısımdır: “Birkısmı; ademoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır; birkısmı, kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir; bunları uykusunda görür; birkısım rüyalar da var ki, onlar peygamberliğin kırkaltı cüzünden birini teşkil eder.

  Ravi Müslim İbnu Mişkem der ki: “Ben, Avf İbnu Malik radıyallahu anh: Sen, bu hadisi Resûlullah aleyhissalatu vesselamdan bizzat işittin mi? dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): “Evet! Ben bunu Resûlullah aleyhissalatu vesselamdan işittim. Ben bunu Resûlullah aleyhissalatu vesselamdan işittim dedi.

  SALİH RÜYA
  Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görünce uzandığı zaman diğer yanına dönsün, üç sefer soluna tükürsün. Allahtan o rüyanın hayrını talep edip, şerrinden Allaha sığınsın.


  HOŞLANILMAYAN RÜYA GÖRÜLÜNCE
  Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalatu vesselama bir adam gelip: Rüyamda başımın vurulduğunu, (koparıldığını) sonra da yerde yuvarlandığını gördüm! dedi. Resûlullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Şeytan (birinize rüyasında) gelir. O da bundan korkar. Sabah olunca, gidip bunu halka anlatır.

  HOŞLANILMAYAN RÜYA GÖRÜLÜNCE
  Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye manalarını da dikkate alın. Rüya, ilk yorumcuya göre (vuküa gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın). RÜYA NEYE

  DAYANILARAK YORUMLANMALI?
  Ümmül-Fadl radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre: “Kendisi (bir gün): “Ey Allahın Resülü! Rüyamda sanki sizin uzuvlarınızdan birinin evimde olduğunu gördüm demiş, Aleyhissalatu vesselam da: “Hayır görmüşsün. Kızım Fatıma bir oğlan çocuğu dünyaya getirir, sen onu emzirirsin buyururlar.

  Gerçekten de Hz. Fatıma radıyallahu anha (bir müddet sonra) Hz. Hüseyin veya Hasan radıyallahu anhümayı doğurdu. ÜmmüI-Fadl da (kendi bebeği) Kusamın sütüyle onu emzirdi.

  ÜmmüI-Fadl (sözüne devamla) dedi ki: Bir gün ben onu Aleyhissalatu vesselamın yanına getirip kucağına koydum. Çocuk (Resulullahın kucağına) işedi. Bende çocuğun omuzuna vurdum. Resulullah aleyhissalatu vesselam müdahale ederek Oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet (mağfiret) etsin buyurdular.


  RÜYA NEYE DAYANILARAK YORUMLANMALI?
  Talha İbnu Ubeydillah radıyallahu anh anlatıyor: Beli (kabilesinden) iki kişi Aleyhissalatu vesselamın yanına geldiler. İkisi beraber müslüman olmuştu. Biri gayret yönüyle diğerinden fazlaydı. Bu gayretli olanı, bir gazveye iştirak etti ve şehit oldu. Öbürü, ondan sonra bir yıl daha yaşadı. Sonra o da öldü.

  Talha (devamla) der ki: “Ben rüyamda gördüm ki: “Ben cennetin kapısının yanındayım. Bir de baktım ki yanımda o iki zat var. Cennetten biri çıktı ve o iki kişiden sonradan ölene (cennete girmesi için) izin verdi. Aynı vazifeli zat, bir müddet sonra yine çıktı, şehit olana da (içeri girme) izni verdi. Sonra, adam benim için geri geldi ve:

  Sen dön, senin cennete girme vaktin henüz gelmedi! dedi. Sabah olunca Talha bu rüyayı halka anlattı. Herkes bu rüya(da şehid olan zatın sonradan cennete girmesine) şaştı. Bu, Resûlullaha kadar ulaştı, rüyayı ona anlattılar. (Dinledikten sonra) Aleyhissalatu vesselam: Burada şaşacak ne var? buyurdular. Halk: Ey Allahın Resülü! Bu zat (din için) çalışmada öbüründen daha gayretli idi ve şehit! de oldu. Ama cennete öbürü ondan evvel girdi dediler. Bunun üzerine Resûlullah aleyhissalatu vesselam: “Berikisi ondan sonra bir yıl hayatta kalmadı mı? dedi.

  Evet! dediler. Aleyhissalatu vesselam: Ve o ramazan idrak edip oruç tutmadı mı, bir yıl boyu şu şu kadar namaz kılmadı mı? Halk yine: Evet! deyince, Resûlullah aleyhissalatu vesselam: Şu halde ikisinin arasında bulunan mesafe gök ile yer arasındaki mesafeden fazladır! buyurdular.