Ruhsat Devir İşlemleri Ne Kadar Sürüyor Ve Maliyeti Nedir?

'Güncel Bilgiler' forumunda Elfida tarafından 21 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Ruhsat devir işlemleri maliyeti
  Ruhsat devir işlemleri

  Maden Kanunun Uygulama Yönetmeliği; Madde 70 - Maden ruhsatları ve sertifikaları talep halinde, hukuki bir sakınca bulunmadığı taktirde, Kanunun 6’ncı maddesindeki maden haklarını kullanma ile ilgili şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere Genel Müdürlükçe devir edilebilir. Buluculuk hakkı sahibi, bu hakkını ruhsat ile birlikte devir edebilir. Devir işlemleri yapılacak ruhsatların yıllık harçları ile Devlet hakkının eksiksiz ödenmiş olması ve devredildiği tarihe kadar geçen süre için satış bilgi formu ile işletme faaliyeti bilgi formunun verilmesi zorunludur. Ruhsatı veya sertifikayı devir alacak kişinin; devir alacağı ruhsata ait Kanundan doğan bütün hak ve vecibelerini, ruhsata uygulanmış yaptırımlar ile yükümlülükleri kabul ettiğini; ruhsat sahibinin de ruhsatını bütün hak ve vecibeleri ile devir etmek isteğini belirten Ek Form-15'deki örnek dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir. Devir alan kişinin, ruhsat ile ilgili uygulanmış teminat iratları esas alınarak hesaplanacak güncel teminat üzerinden ruhsat teminatını ve ruhsatın yıllık harcı kadar devir harcını yatırması zorunludur. Devir sonrası devredenin teminatı iade edilir.

  Muameleciye verirseniz 1 gün içerisinde alırsınız. Lakin 100 küsur ücretini ödemek zorundasınız bu durumda.
  Yok ben kendim çıkaracağım derseniz gene aynı şekilde sabah bıraktığınız zaman öğleden sonra alabilirsiniz.
  1 gün içinde halloluyor. Ama kendiniz çıkaracağınız zaman trafik'ten Ek-1 belgesini doldurtmanız gerekmektedir. (5 YTL'di en son)
  Artık devir parası falan 20-25 YTL'ye maloluyor.