ruh hastalıkları için dua

'Ders notları' forumunda HazaN tarafından 6 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


  1. Ruh hastalıkları için dua

    ARAPÇA OKUMAK İÇİN
    ve bikudreti bismilllahirrahmanirrahim ırfa'kadri veşrah sadri ve yessir emri verzukni min haysu la ehtesibu bifadlike ve keremike ve ihsanike ya men huve kaf ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es'eluke bi mehalil izzeti ve celali heybetike ve izzeti'l kudreti ve ceberuti'l azameti en tecaleni mim ibadike's-salihin. ellezine la havfun aleyhim vela hum yehzenün...

    TÜRKÇEYI OKUMAK İÇİN.
    Bismillahirrahmanirrahim'in kudretiyle (ey Rabbim!) Şanımı Yücelt, göğsümü genişlet, işlerimi kolaylaştır. Lütfunla, Kereminle ve ihsanınla beni hesapsız rızıklandır. Kaf ha ya ayn sad ve ha mîm ayn sîn kaf hürmetine duamızı kabul eyle! İzzeti, celalin, kudretin, cemalin ve ceberetun hürmetine beni kıyametle korkmayan ve üzülmeyen iyi kullarından eyle!!!!