Rubai Nedir - Rubai Nazım Biçimi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Rubai Nedir - Rubai Nazım Biçimi
  rubai nedir,
  rubai örnekleri,
  rubai özellikleri

  Rubai tanımı; kendine özgü bir ölçüsü olan, 4 dizelik ( mısralık ) bir divan edebiyatı nazım biçimidir Tam bir anlam ifade eden, kendine özgü bir ölçüsü olan, dört dizelik bir nazım biçimidir Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere “rubai-i musarra” ya da “terane” adı verilir Rubainin, aruzun hezec bahrinden 24 kalıbı bulunur Bunlardan; mef’ûlü birimiyle başlayan 12 kalıba “ahreb”, mef’ûlün birimiyle başlayan öbür 12 kalıba da “ahrem” denir Kalıpların sonu “fâül” ya da “fa” birimiyle biter

  Rubainin her dizesi ayrı bir ölçüde olabildiği gibi, dört dizesi de aynı ölçüde olabilir Türk divan şiirinde daha çok ahreb kalıbına rastlanır Rubailer genellikle mahlassız şiirlerdir Ve divan şairlerinin divanlarının sonunda rubaiyyat başlığı altında sıralanırlar Bu türün tartışmasız en büyük şairi Ömer Hayyam’dır


  Türk edebiyatında Mevlana’nın Farsça yazdığı felsefi rubailer bu türün hızla yayılmasına neden oldu Kara Fazlî, Fuzuli 16 yüzyılda bu türün en usta örneklerini verdiler Divan edebiyatı nda 17 yüzyıl rubainin altın çağı oldu Azamizade Haletî, yazdığı bin kadar rubai ile “en büyük Osmanlı rubai şairi” olarak tanındı Cumhuriyet döneminin en büyük rubai ustası ise Yahya Kemal Beyatlı’dır Arif Nihat Asya ise rubailerini “Rubaiyyat-ı Arif ” adlı eserinde toplamıştır


  Rubainin Özellikleri

  1 Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir
  2 Rübailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf veölüm gibi konular işlenir
  3 Rübai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır 24 kalıbı vardır
  4 Rübaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır Asıl söylenmek istenen düşünce 3 veya 4 dizede ortaya çıkar
  5 Genelde mahlasız şiirlerdir
  6 Rübai Edebiyatımıza İran Edebiyatından geçmiştir
  7 Rübai’nin en büyük şairi İranlı Ömer Hayyâm(XII yy)’dır Türk edebiyatının en usta şairleri Kara Fazlî, Azmizâde Haletî, Nâbî ve son dönemde de Yahya Kemâl’dir  Rubai Örneği

  Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim
  Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim
  Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân
  Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim  -----------------------
   


Similar Threads: Rubai Nedir
Forum Başlık Tarih
Ders notları Divan Edebiyatı Rubai 6 Kasım 2009
Ders notları Prizma nedir? 19 Aralık 2016
Ders notları Böbrekler neden iki tanedir? 22 Mayıs 2016
Ders notları Bir yılda ülkemizde sigaradan kaynaklı akciğer kanseri olan hastaların sayısı nedir? 27 Ağustos 2015
Ders notları Jöns Jakop Berzelius’un kimyanın sembolik diline katkısı nedir? 29 Ağustos 2015