Romantizmin Türk Edebiyatına Etkileri

'Etüt Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 5 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Romantizmin Türk Edebiyatına Etkileri

    Romantizmin Türk Edebiyatına Etkileri

    Romantizm, Tanzimat yazarlarından bazılarını etkilemiştir Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekremin yapıtlarında romantizmin izlerini görmek olasıdır Bu izler de romantizmin gerçek boyutlarıyla yansıması değildir Duygusal anlatım, rastlantılara yer verilmesi, sanat yapıtları yoluyla toplumu değiş*tirme, karşıt tiplere yer verilmesi romantizmin izleri olarak değerlendirilebilir.

    Romantizmle "Aydınlanma Dönemi" özdeş görülmektedir. Fransız Devriminin getirdiği yeni anlayış, sanatçıların da kendilerini özgürce anlatmalarına olanak sağlamıştır. Romantizm akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı halkı, süslülüğe karşı doğallığı, kurallara karşı kuralsızlığı işler. Yaratıcısı, esin kaynağını antik dünyanın klâsik kültür yapıtlarından değil, kişinin kendinde, duygularda ve düş gücünde bulur.

    Romantizmde sanatsal başarı, kişinin kendini anlatmasında, hatta kişiliğinin çok belirgin bir parçasını yani duygularını dile getirmesindedir. Romantizm sadece bir sanatsal anlatım biçimi olmamış aynı zamanda bir düşünce biçimi de olmuştur. Klâsisizm gibi romantizm de ilk olarak Fransız yazınında görülmüştür. En önemli katkı ise Victor Hugo'dan (1802 - 1885) gelmiştir. Fransız romantizmin bildirisi olarak kabul edilen ve Cromwell adlı oyununa yazdığı önsözde "sanatta özgürlük" görüşünü açıklamıştır. Diğer bütün romantiklerden söz ustalığı ile belirgin olarak ayrılmıştır.