Roma Uygarlığı Hakkında Bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 29 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Roma Uygarlığında Devlet yönetimi

  *Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir
  -MÖ 3yy'da İtalya'da siyasi birliği sağlayan Latinler tarafından kuruldu
  -Roma şehri, efsaneye göre MÖ 753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur Böylece krallık devri başlamıştır MÖ 508 yılında son kralın kovulmasıyla Cumhuriyet devri başlamıştır
  -Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı
  -Romalılar, Kartaca'yı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların ikincisinde, Kartacalılar, filleriyle birlikte İtalya'ya girdiler Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrika'yı ele geçirdiler (Bu savaşlar Üç safhada olmuştur: à MÖ 264-241 / 218-201 / 149-146 )
  -Sırasıyla İspanya, Yunanistan, Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır Roma topraklarına katıldı
  -Sezar'ın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı (MÖ27)
  İMPARATORLUK DEVRİ

  -Fetihler büyük ölçüde durmuştur
  -İç sükunet sağlanarak yollar yapılmış ve halkın refah seviyesi yükseltilmeye çalışılmıştır
  -III Yy' da Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeye başladı
  -Merkezin zayıflaması, eyaletlerin kuvvetlenmesi, kavimler göçü sonucu sınır boylarındaki savaşların uzun sürmesi, hırıstıyanlığın yayılmasıyla çıkan iç karışıklıklar imparatorluğun 395 yılında ikiye ayrılmasına neden oldu
  -476 yılında kuzeyden gelen barbar kavimlerinin
  DEVLET YÖNETİMİ

  -Kıralı: İhtiyarlar meclisi teklif eder Halk meclisi (Kuria) da seçerdi
  -Kral senatoya yapacağı işleri danışırdı
  -Cumhuriyet döneminde senatonun seçtiği iki konusu ülkeyi yönetmişti
  -Konsüller: Senatoya hesap verirlerdi
  -Bunalımlı dönemlerde altı aylık sürelerle diktatör denilen birisi ülkeyi yönetirdi
  -Bu süre içerisinde yaptığı işlerden dolayı kimseye hesap vermezdi
  SOSYAL SINIFLAR:

  *Romada, patrikiler, plebler, yanaşmalar ve köleler olmak üzere dört sosyal sınıf bulunuyordu
  -Patrikiler: Oy hakkı olan zengin toprak sahiplerinden oluşuyordu
  -Plebler: Küçük çiftçiler, zanaatkârlar, tüccarlar ve çobanlardan oluşurdu Askere alınmaz ve oy kullanamazlardı
  -Yanaşmalar: Vatandaşlık hakkını kaybedenler
  -Köleler: Hiçbir hakları bulunmazdı Romada köleler sık sık ayaklanmışlardır (Spartaküs ayaklanması)
  -Anadolu bayındır hale getirildi
  -At yarışları için hipodromlar yapıldı Mısır ve İran ile yapılan savaşlar için yollar yapıldı
  -Stadyum, tiyatro salonları, belediye binaları, hamamlar, kütüphaneler, aepora (büyük meydanlar) yapıldı
  ROMA ESERLERİ:

  -İstanbul Valen Su Kemeri
  -Ankara Elmadağ Su Yolu
  -Ankara'da Ogüst Mabedi
  -Antalya Aspendos Tiyatrosu
  HUKUK

  -On iki Levha Kanunları: Patriki ve pleb mücadelesi sonucunda plebler de bu kanunlar ile patrikilerle aynı haklara sahip olmuşlardır

  DİN

  -Hırıstıyanlık 313 Yılında serbest bırakıldı
  -330 yılında İstanbul Roma İmparatorluğun başkenti oldu ve hırıstıyanlık da resmi din oldu
  -325 İznik Konsilinden sonra hırıstıyanlıkta ilk ayrılıklar başladı (Aryanizm, nasturizm, monofizizm)
  -451 Kadıköy Konsiliyle de İstanbul Kilisesi Roma'dan ayrılması sonucu Ortodoksluk mezhebi ortaya çıktı