Risale-i Nur Külliyatı, ikinci söz

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 18 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. İkinci Söz
  Risale-i Nur Külliyatı, ikinci söz
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
  اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 1

  İMANDA ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle:

  Bir vakit iki adam hem keyif, hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin talihsiz bir tarafa, diğeri hüdâbin bahtiyar diğer tarafa sülûk eder, giderler.

  Hodbin adam hem hodgâm, hem hodendiş, hem bedbin olduğundan, bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki, her yerde âciz bîçâreler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vâveylâ ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elîm bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumî şeklini almış. Kendisi şu elîm ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebî görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusâne ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır.

  Diğeri hüdâbin, hüdâperest ve hakendiş, güzel ahlâklı idi ki, nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam, girdiği memlekette bir umumî şenlik görüyor: her tarafta bir sürur, bir şehrâyin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler... Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisât-ı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurâne ahz-ı asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi, hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar, hem kendi, hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allaha şükreder.

  kelime manaları
  Lügatler :
  ahz-ı asker : asker alımı
  bahtiyar : talihli
  bedbaht : talihsiz, kötü talihli
  bedbin : ümitsiz, karamsar
  bîçâre : çaresiz
  cezbe : Allah aşkıyla kendinden geçme
  ecnebî : yabancı
  elem : acı, üzüntü
  elîm : üzücü, acı verici
  evvelki : önceki
  fena : kötü
  hakendiş : hak taraftarı
  halet : hal, durum
  hazin : hüzünlü
  hodbin : kendini beğenmiş, bencil
  hodendiş : yalnız kendini düşünen
  hodgâm : keyfine düşkün
  hüdâbin : Allahı tanıyan
  hüdâperest : Allaha ibadet eden
  matemhane-i umumî : genel yas evi
  mesrurâne : sevinçli olarak
  meyusâne : ümitsizcesine
  muzlim : karanlıklı
  müferrah : ferahlamış, huzurlu
  müteellim olmak : üzülmek, acı duymak
  nazar : bakış
  saadet : mutluluk
  sülûk etmek : yönelmek, yola girmek
  sürur : mutluluk
  şehrâyin : şenlik
  tahribat : yıkıp bozmalar
  tehlil : “Allahtan başka hiçbir ilah yoktur mânâsındaki “lâ ilâhe illallah sözünü söylemek
  tekbir : “Allah en büyüktür mânâsında “Allahu Ekber demek
  temsîlî : kıyaslamalı benzetme şeklinde, analojik
  terhisât-ı umumiye : genel izin, salıverilme
  umumî : genel
  vâveylâ : feryat
  zikirhane : Allahın anıldığı yer
  [​IMG]