Reşat Nuri Güntekin Edebi Kişiliği

'Eğitim Merkezi' forumunda Elfida tarafından 8 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. Reşat Nuri Güntekinin Edebi Kişiliği hakkında bilgi
  Reşat Nuri Güntekin edebi kişiliği ödev

  Reşat Nuri Güntekin; roman, hikâye, tiyatro, gezi ve çeviri alanlarında eser vermesine karşın edebiyatımızda romancı olarak tanınır. Özellikle Çalıkuşu romanı, yazarın ününü pekiştirmiş, öyle ki edebiyat tarihine Çalıkuşu yazarı olarak girmiştir.
  Türk edebiyatının sürekli ve çok yazan sanatçılarından biri olan Reşat Nuri, ilk roman denemelerini Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaptı. Batı edebiyatını tanıyarak geliştirdiği roman tekniğini yerli konuları, insanları ve Türkiye coğrafyasını temel alarak kullandı. Yaşadığı dönemin insan manzaralarını, sosyolojik ve psikolojik yapısını eserlerinde yansıtmaya çalıştı. Sosyal eleştiriyi de belli bir insan sevgisi ve hoşgörü açısından bakarak işledi. Eserlerinde canlı ve hareketli bir hayat atmosferi kurdu. Fazilet, alçakgönüllük, paylaşma ilkelerini ön plana çıkararak Anadolu insanına kendi kendini sevmeyi öğretti. Ezilmiş, geri kalmış, cahil köylüyü en sevimli haliyle eserlerine konu etti.
  Acıma ve sevme duygularının ön plana çıktığı eserlerinde duygusal ve fikrî olmak üzere iki hâkim tema tespit etmek mümkündür. Çalıkuşu adlı ünlü romanı ve onu takip eden ilk eserlerinde bireysel ve duygusal ilişkileri ön planda işledi. Sanat hayatının ikinci döneminin eserleri sayılabilecek romanlarında ise Atatürk inkılâplarını tanıtma ve benimsetme amacını ön plana çıkardı. Bunların dışında Tanzimat'tan bu yana bütün yazarların ilgi duyduğu Batılılaşma, aile ilişkileri, fedakârlık vb. konulan işledi. Eserlerinin çoğunda, kendi fikirlerini temsil eden ve doğru yolu gösteren idealize edilmiş tipler yarattı. Ancak bu tipler aracılığı ile ortaya koyduğu toplumsal sorunlara çözüm üretme yoluna gitmedi.
  Toplumun eğitimle kalkınacağına inanan yazar, idealist öğretmen tipleri çizerek Millî Edebiyat'ın düsturlarından olan "mektepten memlekete" ülküsüne katkı sağlar. Mesleğinden dolayı daha çok, eğitim sorunlarına eğilir. Çalıkuşu, Yeşil Gece, Acımak ve Kan Davası gibi romanlarının kahramanları öğretmendir.
  Reşat Nuri'nin ikinci tip romanları arasında yer alan Miskinler Tekkesi, Gizli Et, Eski Hastalık ve Yaprak Dökümü gibi hayata belli bir zihniyetin arkasından bakan çevreleri irdelemiştir. Bu romanlarda sosyal çözülmenin kaynağı olarak aile gösterilir. Akşam Güneşi, Dudaktan Kalbe ve Ateş Gecesi ise bireysel konuları ele alan aşk romanlarıdır.
  Hikâyelerini Maupassant tarzıyla yazar. Yani o, bir olay öykücüsüdür. Hikâyelerinde olayların kurgusu sağlamdır.
  Tiyatro eserlerinde daha çok, sosyal konulara yer verir. Aile, evlilik kurumu, kadın-erkek ilişkileri, aşk ve sosyal değişmeler tiyatro eserlerinin konularını oluşturur.
  Yazar, memlekete bir bütün olarak bakar. İstanbul, Bursa, Çanakkale, Ankara, Kayseri vb. tek coğrafya olarak görünür. Bu bakımdan kahramanlarını bir anda İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da yahut Anadolu'nun herhangi bir kasabasında görebiliriz.
  Reşat Nuri Güntekin, dil yönünden bağlı olduğu Millî Edebiyat hareketinin anlayışıyla hareket eder. Sade dille ve zengin bir kelime kadrosuyla anlatacaklarını ortaya koyar.