Renklerİn Etkİsİ

'Kadınlar Kulübü' forumunda Ezlem tarafından 15 Mart 2008 tarihinde açılan konu


 1. [grade="00BFFF FF0000 008000 FF1493"]İnsan müzikle başkasında her türlü duygu yaratabileceği gibi renklerle çeşitli duyguları da yaratabilir... [/grade]


  Kırmızı ilk anda algılandığı gibi kaba kuvvetin rengi değildir. Onun titreşimlerinin etkisi en kabasında en saf zihne uzanabilir. Sıcaklık, enerji, hareketlilik özelliklerine sahiptir. Kırmızı renkte giyinmeyi sevenler iyimser ve enerjik insanlardır. Sürekli hareket halinde oldukları için öfkeye çok zaman ayıramazlar. Şiddet gösterdikleri zamansa büyük gürültü çıkartırlar. Bu renk insanın karakterini diğer renklere oranla daha iyi dışa vurur. Yaşamdan alınan zevki, aşk serüvenlerini temsil eder. Yeni başlangıçların rengi kırmızıdır.

  KESTANE RENGİ:

  Dayanıklılık, kuvvet, kararlılık ve kendini sınırlamayı içerir. Kendinden üstün niteliklerle karşılaşınca kavgacı yönü öne geçer. Hüzünlü anlar için iyi bir ilaçtır. Sıcaklık ve yardımlaşmanın çabasındadır. Bu rengin tonları ne kadar zenginse o derece iyidir. Çok fazla kahverengi yoğunluklu olması günlük sorunları ve bencilce hareketleri getirir
  .

  BORDO:

  Kırmızı renkteki iyimserlik ve beceriklilik özelliklerini gösterir. Rekabete açık ve meydan okuyan bir yapıdadır. Davasını savunmaya, başarının peşinde koşmaya hazırdır. Yüce şeylere yönelmeye eğilimlidir. Kısa süreli ve geçici sonuçlara önem vermeden asıl arzularının tatmininin peşindedir. Fakat fikir değiştirebilmesi ve gelecek vaadetmesi olumsuz yönlerini azaltır. Entelektüel açıdan bakıldığında saldırgan biri olarak görülebilir. Ama yine de sevecen bir yapıya sahiptir.


  [grade="DC143C DC143C DC143C DC143C"]KIZIL:

  Kırmızı rengin en ateşli tonudur. Diğer tiplere kıyasla daha hoş ya da kinci olabilir. Ani öfkeler görülebilir. Yerinde rahat duramayan bir yapıdadır bu yüzden bazen amaçsızca hareket edebilir. Sevgi gösterileri yüzeysel olmakla kalır ve bencilce güdülerini gizlemeye yöneliktir. Umutsuzluğun ötesindedir; canlılığa, neşeye ve uçarılığa sahiptir. [/grade]

  PEMBE:

  Kırmızı rengin en açık tonlarındadır. Sevgi ve yardımseverlik güdüleri çok kuvvetlidir. Kıskançlık ve kini barındırmayacak kadar yumuşak bir karaktere sahiptir. Gerçek pembe çok açık bir tondur ve bu rengin insanları da kolaylıkla incinebilecek yapıdadır. Parlak bir pembe neşedir. Ama sönük bir pembe asık yüzlülük getirir.


  TURUNCU:
  Yüksek amaçların rengidir. Kendine güvenli, gururlu, gülmeyi ve güldürmeyi seven yapıdaki insanların rengidir. Tavırlarıyla başkalarını güçlü bir şekilde etkileyebilirler. Bu rengin titreşimi sağlık, canlılık, yaratıcılık, mutluluk, içtenlik, olumlu bir perspektif ve mutluluk getirir. Turuncunun titreşimindeki insanlar kendi kendilerine yetmeyi bilirler. Sosyal olmayı istemeleri bazen yoldan çıkmalarına sebep olur. Bu çevresindekilerde güvensizlik yaratabilir. Cesur ve macera sever bir kişilikleri vardır ve çizdikleri yolda ilerlemeyi tercih ederler. Ama sınırlamaları vardır ve bunları iyi analiz etmeleri gerekir. Turuncu sevenler eğer başka insanları da kendilerine benzetmek istiyorlarsa önce onlar sevmeyi öğrenmeliler.


  [grade="FFA500 FFA500 FFA500 FFA500"]SARI:

  Takdir edilmesi gereken bir renktir. Güçlü ve etkili bir tonda olduğu zaman gerçek değerine ve titreşimine ulaşır. Zeka ile birleştiği noktada entellektüelliğe ulaşır. Sanatçıya ilham veren sarı renktir. Bilimse düşüncenin cahilliği yenmesidir. İşte bu noktada sarı renk, kendisini seven insanlara bilgi ve bilgeliği getirir.Entelektüel yapılı, akıl ve mantığa önem veren insanlar için uygundur. Soluk bir sarıyı tercih eden insanlar bilgiye ihtiyatla yaklaşıyor demektir. Negatif özellikler olan sıkılganlık ve kuruntulu olma durumu ortaya çıkar. Kendisine başarıyı sağlayacak olan risklere bile giremez. Sarının parlaklığı arttıkça titreşimi yoğunlaşır ve güven dolu, fırsatları kullanmayı bilen ve yaşamda kazanan biri karşımıza çıkar. Negatif özellikleri aşırı olumsuzluğu getirir.

  [/grade]YEŞİL:

  Uyum, paylaşım, yardımseverlik rengidir. Titreşimi, zıt rengi olan Kırmızı'nın tam tersi şekilde yavaştır. Hayatın yenilenmesini beraberinde getirir. Güven, koruma duyguları, uygun karar ortamı ve eşitlik sağlar. Bu rengin insanları da tabiat gibi ağırbaşlı bir yapıya sahiptir ve fazla hareketli olmaktan uzaktır. Bu renk gerilimi azaltıp insana denge ve uyum sağlar. Doğanın en yüce olan bu rengini aurasında taşıyanlar sempatik ve duygusal yapıdadır. Aynı zamanda zayıf noktaları da olan bu yönleri yüzünden başarılı olamadıkları takdirde çevreyi suçlamaya eğilimlidir. Bazen hayatı çok hafife almayı da tercih edebilirler. Haklı olduklarına inandıkları sürece düşüncelerini değiştiremezsiniz. Bu rengi yaşayan insanların hareketli yaşama da uyum sağlamaları gereklidir.


  MAVİ:

  Güçlü bir titreşime sahiptir. Düzen, huzur, sadakat simgeleyen bir renktir. Şiddetli arzularla hassaslığı bir araya getirir. Zaman zaman amaca ters bile olsa gerçekten doğru olanı yapmaya eğilim gösterir. Negatif yanlarıyla ele alırsak mavi kuşku, inançsızlık, şaşkınlık, özgüvensizlik verir. Tembel ve uyuşuk bir yapıdan melankoliye kaydırabilecek etki yapabilir. Mavi renk tonlarının çeşitliliği karakter değişimlerini de yanında taşır. Açık maviden gece yarısı siyahlığına kadar değişen tonlar insan karakterlerini etkiler. Hüznün en derinlerinden göklerdeki ilham dolu bulutlara kadar çıkabilirsiniz. Mavinin en uygun tonunu bulup onu korumayı başarmak gerekir. Mavi genel çizgileriyle yardımseverliğin yanı sıra başkalarına ihtiyaç duymama duygusunu da getirecek kadar soğuk bir renktir. İlham verdiği için aynı zamanda düşünürlerin de rengidir. Gök mavisi adı gibi yüce hedefler için mücadele verir. Fedakarlık ve ruhsal tekamüller kişisel isteklere göre ön plandadır. Koyu mavide sadakat duygusu baskındır.


  MOR:

  Zenginliği, saygıyı, asalet, soyluluk ve kibarlığı çağrıştırır. Sanat bu renkle bütünleşmiştir çünkü mor yaratıcı özellikler taşır. Aynı zamanda resmi geçit ve törenlerde en çok kullanılan renktir. Özgüven duygularını simgeler, bütünlüğü getirir. Bu renkte auraya sahip olan insanlar için çıkılacak yüksekliğin sınırları yoktur.


  MENEKŞE RENGİ:

  Aurada yer alan bu parlak renk insanları etkiler. Belki bu yüzden pek fazla tercih edilmeyen bir renktir. İhtişam ve itibarın rengidir. Menekşe renginde bağımlılıktan öte bir geleneksellik vardır. Bu titreşimdeki insanlar gösteriş ve kendini beğenme meraklısıdır. Fakat bu bazen sorun da yaratabilir. Eleştiriden uzak olmayı tercih ettikleri için kendi kusurlarının farkına varmazlar. Kendi dünyaları onları tatmin eder. Bu renkte aurası olanların sanata eğilimleri vardır. Edebiyat, tiyatro ya da sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenebilirler. Yeteneklerinin farkına varmaları gösterişli olmalarına sebep olur. Genelde de mistik olmayı tercih ederler çünkü kendilerini diğer insanlardan farklı görürler. Menekşe rengi gündüzden karanlığa geçişte yer alır. Mistik özelliği bundan kaynaklanır. Hayalleri gerçeğe dönüştüren renklerden biridir. Yatıştırıcı ve uyumlu olma özelliğini de taşır


  [grade="FF1493 FF1493 FF1493 FF1493"]MACENTA:

  Şefkat, nezaket, yumuşaklık duygularını ortaya çıkartan bir renktir. Duyarlı insanlar tarafından tercih edilen bu renk aşk duygularını da ifade eder. İdealizmin en saf halini anlatır ve bundan dolayı adanmışlığın da temsilcisidir. Negatif tarafına baktığımızda egemenlik duygusu, güvensizlik, kendini beğenmişlikle gelen yalnızlık ortaya çıkar. [/grade]

  SİYAH:

  Işığı reddeden bir renktir. Çoğu toplumda keder ve ölüm için tercih edilen bir renktir. Fakat kederin renginden çok sessiz ve yüksek bir anlayışın simgesidir. Diğer renklerle karışınca kendi doğasından uzaklaştığı için keder rengi olduğu söylenmiştir. Güç, otorite ve saygı için de kullanılır. Sahtelikten uzak bir soyluluğu, resmiyeti simgeler. Saygıyı getiren bir renktir. Düzenli ve geleneklerine bağlı insanlar tarafından tercih edilir. Ayrıca gizemi, seks ve erotizmi seven insanlarca da kullanılır. Topluma karşı bir isyanın da sembolü olabildiği gibi bazı şeyleri saklamak isteyen insanların da sığındığı bir renktir.


  BEYAZ:

  Saflık, temizlik ve masumiyet için kullanılır.Nötr bir titreşime sahiptir. Serbest ve rahat bir zihni işaret eder. Bu rengi sevenler titiz insanlardır. Sadece kendinde değil başkalarında da hareketlere, ayrıntılara dikkat ederler ve diğer fikirleri de önemserler. Dürüsttürler ve adildirler fakat bazen eleştiride dozu kaçırabilirler. Beyaz renk tarafsızlığı belirttiği gibi ölen insanların temiz bir ruhsal yolculuk yaptığını belirtmek için matemde kullanılır. Aynı zamanda genelde düğünlerde gelinlik için tercih edilen renk de beyazdır. Bu da saflığı ifade eder. Bilgelik ve arınmışlık anlamlarını da içinde barındıran bir renktir.

  GRİ:

  Açıktan koyuya doğru değişen bir anlam ifade eder. Genelde belirsizliğin rengidir. Açık tonlarında endişeyi, koyu tonlarında bencilliği görebiliriz. Bu rengin insanlarında biraz sahtekarlık vardır. Kendilerini ve çıkarlarını düşünmelerine rağmen topluma uyum sağlayabilmek için de geri planda kalırlar. Gri renk gümüşi tonlara bürünebilmesi, bu auraya sahip olan insanların aradığı üstün bir kaliteyi getirir.


  KAHVERENGİ:

  Aura rengi olarak fazla rastlanmasa da anlaşılır ve pratik bir karakteri olan insanlar bu rengi tercih ederler. Başarıya yavaş yavaş ulaşmanın simgesidir. Bu auranın insanlarının sahte kimlikleri olmaz. Açık ve dürüst bir hareket ederler ve güvenilirlikleriyle bir yerlere ulaşabilirler. Ama kahverenginin diğer renklerle karışması bu güzel yönlerini gölgeleyebilir. Sönük ve kırmızımsı bir kahverengi daha çok duygusallığı ön plana alır. Orta açıklıkta bir kahverengi anlayışın ifadesidir. Koyu kahverengi huysuzluğu ve eleştirel bir yapıyı simgeler.
    2. Ben en çok macenta rengini beğendim :f196:
  (o da ne demekse ilk defa duyuyorum :f196:)
  Paylaşım için teşekkürler ezlem..
    3. Güzel başlık bence...
  Ama tabi bu nerede kullandıgı da önemli renklerin..
  Yada ne biliyim sinemada açık yeşil bahar çocukluk neşe huzur v.b anlamlar ifade eder,
  Kahverengi takım elbise güvensizlik yaratır karşı da ..
  Renklerin muhakkak dili var ama nerede hangi rengin ne ifade ettigi degişiyor ..
  Paylaşım için teşekkrler güzel başlık..
    4. renkli bir paylaşım olmuş ezlem emeğine sağlık:f40:
  her rengin kendine özgü bir anlamı varmış demekki hiç düşünmemiştim daha önce
  teşekkürler :f9: :f9:
    5. Valla renkli çok hoş bir sayfa olmuş :f40:

  Mavi benim rengim, tamda beni anlatmış dermişim :f106:

  Ellerinize saglık Ezlem :) :) :f91: :f58:
    6. emeğine sağlık EZLEM:f118: rengarenk harika bir çalışma olmuş:f118: siyah ı çok severim.sevdiğim kadar da varmış.
  Saygıyı getiren bir renktir. Düzenli ve geleneklerine bağlı insanlar tarafından tercih edilir.harika bir paylaşım tşk ler
    7. Başlık ,sayfanın görünüşü ve konu birbirleriyle çok uyumlu olmuş Ezlem. Hayat renkler olunca güzel.Her renk ayrı bir güzel ama ben manaları ne olursa olsun illede mavi.
    8. evet rengarenk bi çalışma ezlem emeğine sağlık:f40: :f118:
    9. bilgi ve paylaşım için teşekkürler ezlem ben illede siyah diyenlerdenim
    10. TURUNCU:
  Yüksek amaçların rengidir. Kendine güvenli, gururlu, gülmeyi ve güldürmeyi seven yapıdaki insanların rengidir. Tavırlarıyla başkalarını güçlü bir şekilde etkileyebilirler. Bu rengin titreşimi sağlık, canlılık, yaratıcılık, mutluluk, içtenlik, olumlu bir perspektif ve mutluluk getirir. Turuncunun titreşimindeki insanlar kendi kendilerine yetmeyi bilirler. Sosyal olmayı istemeleri bazen yoldan çıkmalarına sebep olur. Bu çevresindekilerde güvensizlik yaratabilir. Cesur ve macera sever bir kişilikleri vardır ve çizdikleri yolda ilerlemeyi tercih ederler. Ama sınırlamaları vardır ve bunları iyi analiz etmeleri gerekir. Turuncu sevenler eğer başka insanları da kendilerine benzetmek istiyorlarsa önce onlar sevmeyi öğrenmeliler.  İşte benim rengim ve beni anlatıyo harika bir konu olmuş Ezlemim saolasın
  bende diyordum neden bu kadar severim bu rengi?
  varmış bir açıklaması demekki :f106:
    11. ben bütün renkleri severim her rengin ayrı bir güzelliği var bana göre ,renkler beni ifade edicekse hepsinden bir parça bir şeyler taşırım die düşünüyorum:f94:
    12. MAVİ:

  Güçlü bir titreşime sahiptir. Düzen, huzur, sadakat simgeleyen bir renktir. Şiddetli arzularla hassaslığı bir araya getirir. Zaman zaman amaca ters bile olsa gerçekten doğru olanı yapmaya eğilim gösterir. Negatif yanlarıyla ele alırsak mavi kuşku, inançsızlık, şaşkınlık, özgüvensizlik verir. Tembel ve uyuşuk bir yapıdan melankoliye kaydırabilecek etki yapabilir. Mavi renk tonlarının çeşitliliği karakter değişimlerini de yanında taşır. Açık maviden gece yarısı siyahlığına kadar değişen tonlar insan karakterlerini etkiler. Hüznün en derinlerinden göklerdeki ilham dolu bulutlara kadar çıkabilirsiniz. Mavinin en uygun tonunu bulup onu korumayı başarmak gerekir. Mavi genel çizgileriyle yardımseverliğin yanı sıra başkalarına ihtiyaç duymama duygusunu da getirecek kadar soğuk bir renktir. İlham verdiği için aynı zamanda düşünürlerin de rengidir. Gök mavisi adı gibi yüce hedefler için mücadele verir. Fedakarlık ve ruhsal tekamüller kişisel isteklere göre ön plandadır. Koyu mavide sadakat duygusu baskındır. İşte ben Rengarenk sayfa olmuş emeğine sağlık Ezlem
   


Yükleniyor...