regaib kandili duaları

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Blizzard tarafından 24 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Regaib Kandilinde okunacak dua


  Regaib kandili duası


  Receb ayında yapılan dua kabul edilir, hatalar affedilir. Günah işleyenin cezası da kat kat olur. regaib kandili günahlardan arınmak için açılan bir kapıdır.


  Ey çaresizlerin çaresi, ey koruyup kollayan Allah'ım,
  Ey günahları bağışlayan ey kendisine yükselen elleri boş çevirmeyen, ey talihsizlerin sığınağı
  ululuk tahtinin sultanı
  Allahım
  ey kainatın sultanı
  Allahım
  acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,
  Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
  Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

  Allahım
  Cümlemize vicdan genişliği lutfet
  Kalplerimize inşirah bahşet
  Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl
  Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

  EY KORUYUP KOLLAYAN ALLAHIM!

  Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma;
  Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden,
  Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından,
  Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi
  Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan,
  İbadette riya ve gafletten
  Ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!
  Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak,
  Hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır!
  Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

  EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN!

  Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun.
  Sana yönelenlere hep "gelin, gelin" diyorsun.
  Ey Rab! Bütün kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur "biz de geldik" diyelim. Geldik ve şu mübarek gecede sana,
  Yolların amansızlığını,
  Nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını,
  Bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz.
  Bilhassa, her zaman hatalara açık duran,
  Günahlara meyyal bulunan
  Ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan,
  Serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz.
  Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi!
  Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır Ya Rabbi
  Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin,
  Hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya Rabbi!
  Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!
  Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi!
  Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi!
  Ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!


  Amin