Regaib Gecesi Yapılacak İbadetler

'Sorularla İslamiyet' forumunda Blizzard tarafından 24 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Regaib Gecesi ibadeti


  Regaib Gecesi yapılan ibadetler, namazlar


  Regâib Gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rekat Hâcet namazı kılınır. İki rekatte bir selâm verilerek kılınan bu namazda, Fâtihadan sonra her rekatte 3 İnnâ enzelnâhü... sûresi ile 12 İhlâs-ı şerîf okunur.

  Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır.

  Salât-ı Ümmiye şudur: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

  Secdede 70 defa:

  “Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh okunur.

  Secdeden kalkıp bir defa: “Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ tâlem. İnneke enteleazzül-ekrem denilir.

  Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa

  “Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh okunur.

  Secdeden baş kaldırılıp duâ edilir. Duâ anında Allâha şu şekilde ilticâ etmelidir:

  “Allâhümme bârik lenâ recebe ve şâbâne ve belliğnâ ramazân.

  Regâib Gecesinden sonraki gündüzde, yani cuma günü öğle ile ikindi arasında, 2 rekatte bir selâm verilerek 4 rekat teşekkür namazı kılınır.

  Her rekatte 1 Fâtiha, 7 Âyetül-Kürsî, 5 İhlâs-ı şerîf, 5 Kul eûzü birabbil-felak, 5 Kul eûzü birabbin-nâs sûreleri okunur.

  Namazdan sonra;

  25 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıymil-kebîril-müteâl,

  25 defa “Estağfirullâhel-azıym ve etûbü ileyk diyerek istiğfâr ve duâ edilir.