Rebiülevvel ayının ilk gecesi yapılması gerekenler

'Dini Bilgiler' forumunda Meryem tarafından 11 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Rebiülevvel ayının ilk gecesi yapılacak ibadetler
  Rebiülevvel ayının ilk gecesi yapılanlar


  Rebiülevvel ayının ilk gecesi yapılması gerekenler

  *Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan,
  maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve
  âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile
  eyle denir.

  *İki Rekat namaz: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

  *Namazdan sonra her zamanki yaptığımız duâdan maada, niyaza şöyle son
  verilir:Allahümme inni eselüke bi hürmeti habibike ve resulike muhammedin sallallâhü aleyhi
  ve sellim ve bi hürmeti nuru velâdetellezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemil kâinatı enter
  zukani rüyete cemâli vechikelkerimi ve rüyete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni
  maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti
  vel akibeti.Amin bi rahmetike ya ErhamerrahiminEl Fatiha.

  *25 Kelime-i Şahadet

  *101 Estağfirullah (Yüzbirincide El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve
  netubü ileyhi ve neselühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü
  tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..)

  *1 Fatiha-ı Şerif

  *1 Amenerrasulü

  *7 Elemneşrahleke-i Şerif

  *11 İhlas-ı Şerif

  *1 Muavezeteyn sureleri okunur.
  “Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin
  velhamdülillahi rabbil alemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin(sav) ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi
  ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemi seyyidina ve ilâ ervahi cemi
  mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemi Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ
  ervahi cemi şühedai müslimin vel mazlumin ve ila ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan
  imamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül
  Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi
  bi mülham(küllühüm sıddıkün) el Fatiha.

  *Enam suresi okunur. Kuran-ı azimüşşanın beşinci suresi olan bu sure, akşam ile yatsı
  arasında on ikinci gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren, okunur. Rebiülevvel
  ayının on sekizinci Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün
  olmadığı hallerde, Rabiülevvel ayının ilk gecesi, on ikinci ve on sekizinci geceleri mutlaka
  okunmalıdır.
   


Similar Threads: Rebiülevvel ayının
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Rebiülevvel ayının önemi 12 Ocak 2012
Dini Bilgiler Rebiülevvel ayının fazileti 11 Ocak 2012
Dini Bilgiler Rebiülevvel ayının onikinci gecesi yapılması gerekenler 11 Ocak 2012
Dini Bilgiler Rebiülevvel ayında nasıl ibadet yapılır 12 Ocak 2012
Dini Bilgiler Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur 12 Ocak 2012