Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur

'Dini Bilgiler' forumunda Meryem tarafından 12 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Rebiülevvel ayında okunacak dualar
  Rebiülevvel ayında okunması gereken dualar
  Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur

  *Muavezeteyn suresi okunmalıdır.
  “Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin
  velhamdülillahi rabbil alemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin(sav) ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi
  ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemi seyyidina ve ilâ ervahi cemi
  mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemi Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ
  ervahi cemi şühedai müslimin vel mazlumin ve ila ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan
  imamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül
  Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi
  bi mülham(küllühüm sıddıkün) el Fatiha.

  *Enam suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil,Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

  Rebiülevvel ayının birinci gecesi

  *Rebiülevvel ayında namazlardan sonra her zamanki yaptığımız duâlara şöyle son verilir:Allahümme inni eselüke bi hürmeti habibike ve resulike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellim ve bi hürmeti nuru velâdetellezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemil kâinatı enter zukani rüyete cemâli vechikelkerimi ve rüyete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti.Amin bi rahmetike ya ErhamerrahiminEl Fatiha.


  *Rebiülevvel duası okunur.  Rebiülevvel ayı duası