rapor nedir nasıl yazılır

'Ders notları' forumunda Misafir tarafından 26 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Rapor nedir yazılışı nasıldır?

  Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir.
  Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz:

  * Konunun uzmanı olmak.

  * Raporun konusunu iyi kavramış olmak.

  * Konuyla ilgili kaynakları taramak.

  * Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.

  * Objektif davranmak.

  * Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporları bilimsel ölçüler içinde hazırlamak.

  * Raporlarda ileri sürülen olumlu ya da olumsuz görüşleri kesin deliller ile somut bir biçimde açıklamak.

  * Raporları belli bir plân dahilinde hazırlamak ve varılan yargıyı açıkça belirtmek.

  * Gereksiz ayrıntılara girmeden özlü bir biçimde sınırlandırmak.

  * Açık ve net bir ifade kullanmak. Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek.

    2. Cevap: rapor nedir nasıl yazılır

  1. Ödevin / Raporun Anahatlarının Belirlenmesi

  Ödev/araştırma yaparken, konuyla ilgili kaynaklar incelenip, not kartlarının hazırlanmasından sonra, sıra, raporun anahatlarının (outline) belirlenmesine gelir. Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:

  Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.

  Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir. Bunlar rakamlarla belirtilir: 1, 2, 3,.

  Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır. Alt başlıklar numaralanırken ana başlıklara verilen numaralara ekleme yapılır: 1.1., 1.2., 1.3,.

  Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır. Numaralara ekleme yapılmaya devam edilir: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3,.

  2. Ödev / Raporda Bulunması Gereken Bölümler

  Bir ödevde/araştırma raporunda şu bölümler bulunur:

  Kapak : Başlık ve ödevi hazırlayanla ilgili bilgiler içerir.
  İçindekiler : Ödevin içindeki ana ve alt başlıkların listesidir.
  Giriş : Bir iki paragrafla konunun tanıtıldığı bölümdür
  Gelişme : Konunun, açıklandığı, örneklendiği, kanıtlandığı, konuların tartışılıp çözümlendiği bölümdür. Ödevin/raporun en uzun kısmıdır. Konuyla ilgili her türlü resim, çizim, grafik. burada sunulur.
  Sonuç : Gelişme bölümünde işlenen konu, bu bölümde sonuca bağlanır.
  Bibliyografya : Ödev/rapor hazırlanırken kullanılan kaynaklar burada listelenir.
  Ekler : Yapılan çalışmayı destekleyen, fakat daha önceki bölümlerde verilemeyen bilgiler bu bölümde yer alır.

  3. Kapak ve İçindekiler Listesi Nasıl Hazırlanır?

  Kapak hazırlanırken şu adımlar izlenir:

  Önce ödevin/raporun adı yazılır. Ortalanması ve büyük harfle veya koyu renk yazılması adı kapaktaki diğer bilgilerden ayırmak açısından önemlidir.

  Çalışmanın adından sonra hazırlayanın adı, soyadı, numarası ve sınıfı yazılır.

  Bu bilgilerin altına son teslim tarihi eklenir.

  Son olarak çalışma yapılan dersin ve öğretmeninin adı yazılır.

  Tercihe bağlı olarak kapağın başına okulun adı da yazılabilir.
   


Yükleniyor...