Ramazanoğulları Beyliği Eserleri

'Tarih Bölümü' forumunda zamaneanne tarafından 25 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ramazanoğulları Beyliği Eserleri Nelerdir


  Ramazanoğulları Beyliği Eserleri Hakkında Bilgi  Ramazanoğulları Beyliği, Misis ve Adana yöresinde kurulmuş bir Anadolu beyliğidir. 1352 yılında kurulan beylik 1608 yılında tam anlamıyla Osmanlı Devleti hakimiyetine girmiştir. Oğuzların Üçok koluna mensup Yüreğir boyuna mensuptur.

  Konutlar

  Ulucami mahallesinde 15. Yüzyılda yapılmış olan Ramazanoğlu Sarayı ve Tepebağ, Kayalıbağ, Sarıyakup, Türkocağı mahallelerinde 18., 19. ve 20. Yüzyılda yapılmış ve bu gün çoğu oldukça harap olmuş ve yıkılmak üzere olan konut yapıları bulunmaktadır. Bu konutlardan yaklaşık 300 tanesi koruma altına alınarak koruma amaçlı imar planı yaptırılmıştır.

  Hamamlar

  Çarşı Hamam

  Büyük Saat Kulesinin karşısında bulunan Çarşı Hamamı Ramazanoğullarından Piri Paşa tarafından 1529 tarihinde yaptırılmıştır. Tek hamam halindeki eserin ilk bölümünü teşkil eden soyunmalık, kare planda kalın kesme taştandır.

  Irmak Hamam

  Seyhan Irmağına olan yakınlığından dolayı Irmak Hamamı adını almıştır. Ramazan oğlu beyliğinin son devrinde eski bir Roma hamamı harabeleri üzerine kurulmuş olan Irmak Hamamı, bilhassa külhan kısmındaki yapı malzemesi ile Türk devrine ait olan kısımlardan ayrılık göstermektedir.


  Camiler

  Merkez Ulucami Külliyesi

  Aynı adla anılan Ulu Camii Mahallesinin orta kısımlarında yer alan eser, aynı zamanda Adana'nın en büyük camii ve tarihi yapısı oluşu bakımından da önem taşımaktadır. Selçuklu Memlük ve Osmanlılar devrine ait mimari karakterleri üzerinde toplayan bu eserin üç ayrı kitabesinden, ilk defa 1513 yıllarında Ramazanoğlu Halil Beyin inşasına başladığı 1541 yılında Hâlil Bey'in oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilerek ibadete açıldığı anlaşılmaktadır.

  Kemeraltı Cami

  Abidin Paşa Caddesinin Tarsus kapısı mevkiindedir. Evvelce bu semte Tarsus kapısı denmekte iken sonradan, Kemeraltı ismi verildiğinden, cami de aynı ismi almıştır. Savcıoğlu Hacı Mustafa isimli bir hayırsever tarafından yaptırılmış olan eserin yapılış tarihi, Ramazanoğlu Piri Paşanın emirliği zamanına rastlamaktadır (1548).

  Yağ Cami

  Eski Belediye Caddesi üstünde Büyük Çarşı semtinde olup bitişiğindeki Medrese ile birlikte bir külliye teşkil etmektedir. Evvelce kilise iken camiye çevrilmiş olan bu yapının asıl adı "Eski Camii' dir. Evliya Çelebi Seyyahatname'sinde de “Eski Cami diye bahsedilmekte ise de; caminin kapısı önünde vaktiyle yağ pazarı kurulmuş olduğundan Yağ Cami adını almıştır. Caminin hemen bitişiğinde yer alan medrese kapısı üzerindeki kitabede eserin 1501 yılında Ramazanoğlu Halil Beyin emriyle camiye çevrildiği de bu tarihten 57 yıl sonra da buraya Piri Paşa tarafından medresenin yaptırıldığı okunmaktadır. Minarenin inşası ise kilisenin Camiye çevrilişinden 24 yıl sonrasına, 1525 yılına rastlamaktadır. Caminin avluya giriş kapısı ise ayrı bir güzelliğe sahip bulunmaktadır.

  Hasan Kethüda Cami

  Adana'da bilhassa Osmanlıların Klasik devir mimarisi özelliğini taşıyan tek eser olması bakımından da büyük önemi vardır. Hasan Kethüda (Hasan Ağa) camiinin Ramazan oğlu Piri Paşanın beyliği sırasında (1558) "Abdullah Hasan Ağa" adlı biri tarafından yaptırıldığı söylenilir. Caminin kitabesi bulunmamaktadır. Ancak bugüne kadar gelen bazı rivayetlere göre, caminin planlarının büyük Türk Mimarı Sinan'a ait olduğu ileri sürülmektedir.

  Mestanzade Cami

  Kendi adını taşıyan mahallede bulunan Mestanzade Camii, Ramazanoğulları efradından Mestanzade Hacı Mahmut Ağa tarafından 1682 tarihinde inşa ettirilmiştir.