Rabıta yapmak şirk midir ?

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 27 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. kamil mürşid mürid Peygamber efendimizin varisleri rabıta
  tasavvuftasavvuf ehli
  Tasavvuf yolu

  Rabıta; iki şeyi birbirine bağlayan ilgi, bağ, münasebet gibi manalara gelir. Tasavvuf yolunda ise rabıta; Allah-u Zülcelale, Onun Resulüne (sav) ve Peygamber Efendimizin varisleri olan salih kimselere duyulan bir sevgiden ibarettir.

  Nasıl ki sevgi; sevgilinin hayalini, güzelliğini, hal ve hareketlerini düşünerek, kalbi sevgiliye bağlamak anlamına geliyorsa; rabıta da insanın Allah-u Zülcelalin rızasını kazanmak için Onun salih kullarına gönülden bağlanmasıdır.

  Yani rabıta, muhabbet ve hürmetle kalbi bağlamaktan ibarettir. Rabıtanın özü şudur: Peygamber Efendimiz -sav-in varisi olan alim ve salih bir kimseyi düşünmek, sadece onun şahsını hayal etmek ve müstakil olarak ondan bir şey istemek değildir.

  Bilakis aslında her şeyi yaratan ve yapan fail-i hakikinin Allah-u Zülcelal olduğuna itikat ederek, Allah-u Zülcelalin o alim ve salih kimseye ihsanda bulunup, o insanda ortaya çıkardığı fazileti düşünmektir.

  Bu durum şuna benzer. Bir fakir ihtiyacını karşılamak için bir zenginin karşısına gelip talepte bulunur. Fakat o fakir bilir ve inanır ki, gerçekte veren ve ihsan eden Allah-u Zülcelaldir. Çünkü yerlerin ve göklerin hazineleri Onun elindedir. Ondan başka fail-i hakiki yoktur. Fakir, zenginin kapısında ancak, Allahın nimet kapılarından bir kapı ve oradan kendisine bir nimet vermesinin mümkün olduğunu bildiği için durur. İşte rabıtanın özü de budur.

  Lakin günümüzde bazı kimseler: “Allah-u Zülcelalden başka varlık düşünülür mü? Niçin Allahı düşünmüyoruz da, bir insanı düşünüyoruz? Bu şirk değil midir? Allah-u Zülcelalin sevgisi bölünmüş olmuyor mu? gibi aklın kabul etmeyeceği yanlış bir takım fikirler öne sürerek, samimi olarak Allah-u Zülcelalin rızasını arayan insanların kafalarına şüphe sokmaya çalışıyorlar.

  Öncelikle şunu belirtelim ki, zat ve sıfatları ile hiçbir benzeri ve eşi, ortağı bulunmayan Allah-u Zülcelali düşünmek, Onun zatını hayale getirmeye çalışmak değildir. Çünkü insanın bir zatı düşünebilmesi için onu görmesi gerekir. Onun için insan ne kadar istese de Allah-u Zülcelali hayal edemez ve zaten hayal etmesi de caiz değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz -sav- bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

  “Allahın zatını tefekkür etmeyin. Onun nimetlerini ve yaratıklarını düşünün. Çünkü siz Allahın zatını düşünmeye güç yetiremezsiniz. (Beyhaki, Şihabul İman; Ahmet bin Hanbel, Müsned)

  Hal böyle olunca, insanlar içinde Peygamber Efendimiz -sav-in varisi olmuş alim ve salih olan ve Allah-u Zülcelalin:
  “...Ben onları severim, onlarda beni sever... (Maide 54) iltifatına ulaşmış ve hayatlarının her anını insanlara faydalı olabilmek için harcayan, kalpleri ilahi nurla dolu olan salih kimseleri sevmenin, bu sayede Allah-u Zülcelalin rızasına doğru gitmeye çalışmanın gerekli olduğu açık olarak anlaşılmaktadır. Çünkü onlar Allahı hatırlatır, Allahı sevdirir ve herkesi Allaha sevk etmeye çalışırlar.

  Bu da Allah-u Zülcelalin bir vergisidir. Bunca alim ve salih kimselerin ısrarla söylediği, büyük menfaatleri olan bir şeyi, ancak ahirete meraklı olan kimselere nasip etmektedir.

  Herkesin şunu iyice bilmesini istiyoruz ki, bu kadar alim ve salih kimselerin tasavvuf ve tasavvufun kural ve kaideleri hakkında kitaplar yazmaları, bunları savunmak için değil; insanı Allah-u Zülcelalin rızasına götüren bu yola bilmeden veya bilerek düşmanlık eden kötülemeye çalışan kimselerin içinde bulundukları bu büyük yanlıştan dönmeleri içindir.

  İnşallah-u Teâla bu yazılanları okuyup hakikati idrak edebilenler, tuttukları bu yanlış yolu bırakacaklardır. İnatçı olanlara ise söyleyecek bir sözümüz yoktur. Çünkü inat, tedavisi olmayan bir hastalıktır.

  En büyük hidayet ve nur kaynağı olan Peygamber Efendimiz -sav-i görüp de iman etmeyenler, o güneşten zerre kadar ışık alamadan ölüp gitmişlerdir.

  Şüphesiz bir kişi, istifade etmek amacıyla Peygamber Efendimiz -sav-in varisi olan alim ve salih kimselere baktığında, sohbet meclislerinde bulunduğunda manevi olarak istifade eder. Onu düşündüğünde de durum aynıdır.

  GÜLİSTAN ARAŞTIRMA SERVİSİ
  Kaynak:Gülistan Dergisi
  51. Sayı-Mart 2005