R harfi iLe basLayan kız isimLeri ve anLamLarı

'Güncel Bilgiler' forumunda Crazy_R tarafından 28 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kız isimLeri
  Ve
  anLamLarı ;


  Rabia =)
  1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimattan sonra memurlukta bir rütbe.

  Raciye
  1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu.

  Rağbet
  1. İstek, arzu. 2. İstekle karşılama.

  Radife
  Dinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek sûrun ikincisi.

  Radiye
  Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.

  Rafia
  Kaldıran, yükselten; destek olan.

  Ragibe
  1. Rağbet eden, isteyen 2. Bol hediye.

  RahiLe
  Yolcu, sefere çıkan.

  Rahime
  1. Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli. 2. Hafif sesli, lâtif sözlü kız.

  Rahiye
  Bal arısı.

  Rahmet
  Acıma, esirgeme, koruma, yargılama.

  Rahmiye
  Rahmetle, anmayla, esirgemeyle ilgili.

  Rahşan
  Parlak, parlayan.

  Rahşende
  Parıldayan, parıldayıcı.

  Raife
  Acıyan, esirgeyen, merhametli.

  Raika
  Güzel hoş.

  Rakide
  Durgun, sessiz, hareketsiz.

  Rakime
  Yazılan şey, mektup.

  Rakıme
  Yazan, çizen.

  Ramiye
  Fırlatan, atan.

  Rana
  Güzel, göze hoş görünen.

  Rasiha
  1. Köklü, kök salan 2. Bilgisi çok geniş olan.

  Rasime
  1. Âdet, eskiden kalma âdet. 2. Tören, merasim.

  Rasime
  1. Âdet, eskiden kalma âdet. 2. Tören, merasim.

  Rasiye
  Büyük dağ.

  Ratibe
  1. Sıraya koyan, tertipleyen. 2. Görev.

  Raufe
  Merhametli, acıyan.

  Ravza
  Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.

  Rayiha
  Koku.

  Raziye
  Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen.

  Raşide
  Akıllı; doğru yola giden.

  Rebia
  Bir Arap kavmi adı.

  Rebiyye (Rebüyye)
  1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside. 3. Baharla ilgili.

  Refah
  Bolluk, rahatlık.

  Refahet
  Bolluk, gürlük.


  Refet
  Acıma, esirgeme, merhamet etme.  :):)