Psikanaliz Ve Sonrası

'Sağlık Rehberi' forumunda Violet tarafından 5 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. Psikanaliz Ve Sonrası,
  Engin Geçtan
  Psikanaliz ve Sonrası

  Yayına Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
  Kapak Tasarımı: Emine Bora

  Kitabın Baskıları:
  İlk Basım: 1988, Hür Yayınları
  14. Basım: Ekim 2010
  İnsanın görünür davranışlarının ardındaki duygusal dünyasının araştırılması, kuşkusuz Freud'la başlamadı. Ancak insanın kendini anlaması yönünde, tarihin çok eski dönemlerinde başlamış olan çabalara, yirminci yüzyılın başında yeni bir nitelik ve hız kazandırarak, bugün bile etkililiğini sürdüren psikanalitik düşüncenin yolunu açan Freud oldu. Yirminci yüzyıl boyunca psikanalizden hareket eden çeşitli ekoller oluştu; bu ekoller psikanalitik kuramı tartıştılar, irdelediler, yeni kavrayış tarzları ortaya koydular – bugün bir psikanaliz sonrasından söz edebiliyorsak, bunu böyle canlı bir tartışmayı hayata geçirebilen insanlara borçluyuz.
  Diğer bir deyişle, psikanaliz Freud'la başlıyor başlamasına, ama onunla bitmiyor. Bu nedenle Engin Geçtan'ın, Freud'un ortaya koyduğu başlangıç ve temellerle, başta Adler, Jung, Rank, Horney ve Sullivan olmak üzere daha sonraki birçok kuramın sürekliliğini kuran bu kitabının, çok güzel ve anlaşılır yazılmış, temel bir giriş niteliği taşıdığını düşünüyoruz. Üstelik bugünün Türkiyeli okuru, Psikanaliz ve Sonrası'nın ilk kez yayımlandığı 1988 yılına göre çok daha şanslı; psikanaliz tarihinin o dönemde henüz Türkçede olmayan birçok temel yapıtının bugün çevirisi var. Bu girişi, bu heyecan verici okuma ve araştırmayı onlarla sürdürmek mümkün.

  [​IMG]İÇİNDEKİLER

  Önsöz
  I Psikanalitik Kuramlar
  Sigmund Freud ve Klasik Psikanaliz
  Psikanaliz Öncesinde Freud; Psikanalizin İlk Yılları; Rüyaların
  Yorumu; Topografik Kişilik Kuramı; İçgüdüler Kuramı;
  Gelişim Kuramı; Yapısal Kişilik Kuramı; Anksiyete
  Tedavi
  Tartışma
  Ego Psikolojisi
  Ego Savunma Mekanizmaları; Egonun Uyum İşlevleri; İnsanın Sekiz Çağı
  Obje İlişkileri Kuramı
  "Self" Psikolojisi
  II Alfred Adler ve Bireysel Psikoloji
  Organ Eksikliği, Eksiklik (Aşağılık) Duygusu ve Üstünlük Çabası
  Yaratıcı Güç, Toplumsal İlgi, Yüreklilik ve Sağduyu
  Aile ve Kültürün Rolü
  Yaşam Biçimi
  Erkeksi Protesto
  Normaldışı Davranışların Oluşumu
  Tedavi
  Klasik Psikanaliz ve Bireysel Psikolojinin Karşılaştırılması
  Tartışma
  III Carl Gustav Jung ve Analitik Psikoloji
  Kişilik Yapısı
  Psişe; Bilinç; Ego; Kişisel Bilinçdışı;
  Kompleksler; Ortak (Kolektif) Bilinçdışı; Arketipler
  Kişiliğin İşleyiş İlkeleri
  Kişilik Bölümleri Arasındaki Etkileşimler; Psişenin Dinamiği; Değerler;
  Eşdeğerlik ve Entropi İlkeleri; Ruhsal Enerjinin Gelişmesi ve Gerilemesi
  Kişiliğin Gelişimi
  Bireyleşme ve Bütünleşme; Toplumsal Etmenlerin Rolü; Yaşam Dönemleri
  Rüyalar ve Simgeler
  Tutumlar ve İşlevler
  Psikolojik Tipler
  Tedavi
  Psikoterapinin İşleyiş Biçimi
  Tedavi Uygulaması
  Tartışma
  IV Otto Rank
  Doğum Sarsıntısı ve Ayrılma Anksiyetesi
  Yaşam Korkusu ve Ölüm Korkusu
  İstem ve Karşıt İstem
  Kişilik Tipleri
  Tedavi
  V Karen Horney ve Bütüncü Yaklaşım
  Horney Kuramının Ana Çizgileri
  Karen Horney'in Anksiyete Kavramı
  Anksiyeteye Karşı Geliştirilen Savunma Mekanizmaları
  Tedavi
  VI Harry S. Sullivan ve İlişkiler Kuramı
  İlişkiler Kuramının Ayırıcı Özellikleri
  Kişiliğin Yapısal Özellikleri
  Kişiliğin İşleyiş Biçimi
  Sullivan'ın Gelişim Kuramı
  Normaldışı Davranışlar
  Tedavi (Psikiyatrik Görüşme)
  Psikiyatrik Görüşmenin Evreleri
  Tartışma
  VII Erich Fromm
  Ek: Varoluşçu Psikiyatri
  Tanım
  Tarihçe
  Varoluş Felsefesinin Diğer Öncüleri; Varoluşçu Psikiyatrinin Kurucuları;
  Varoluşçu Psikiyatrinin Temel İlkeleri
  Varoluşun Dinamiği
  Tedavi (Daseinanalysis)
  Bitirirken
  Kaynakça


  ÖNSÖZ

  Genetik ve nörobiyoloji alanlarında son yıllarda giderek hızlanan gelişmelerin psikiyatrinin insanı ele alış biçimini önemli ölçüde etkilemesinin beklendiği günümüzde, davranışları bireyin çevresiyle etkileşiminin ürünü olarak ele alan kuramlar yine de güncelliğini ve çağdaş düşünce üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Son gelişmelerin gelecekte biyolojik ve kalıtsal etmenlerin insan davranışlarının oluşumundaki payının bugün sandığımızdan daha büyük bir oranda olduğunu kanıtlayacağı düşünülse bile, toplumsal bir varlık olarak insanın, daha çok uzun bir süre psikiyatrinin ve bazı diğer disiplinlerin inceleme konusu olma niteliğini sürdüreceği kanısındayız.
  Freud'un görüşlerinin çağdaş düşünceyi etkisi altına almaya başladığı günlerden bu yana yaklaşık doksan yıl geçmiş olmasına karşın, psikanaliz ve sonrasını yansıtan yapıtların çoğunun dilimize çevrilmemiş ve çevrilenlerin belirli bir sistematiği izleyerek seçilmemiş olması, konunun ülkemizde gereğince tanınmasına imkân vermemiştir.
  Psikanaliz ve Sonrası bu boşluğu kısmen olsun gidermek amacıyla yazıldı ve içeriği psikanalizle başlayan düşünce akımının yüzyılımız boyunca geçirdiği evrimin tanıtılması ile sınırlandırıldı. Umarız bu amaç, kısmen de olsa gerçekleştirilebilmiş olsun....
   


Similar Threads: Psikanaliz Sonrası
Forum Başlık Tarih
Sağlık Rehberi Psikanalizm ve Feminizm 13 Mayıs 2011
Sağlık Rehberi Psikanaliz Nedir Psikanaliz Kuramı Hakkında 5 Nisan 2011
Sağlık Rehberi Doğum sonrası kabızlık neden olur 17 Mayıs 2016
Sağlık Rehberi Tüp mide ameliyatı sonrası beslenme kuralları 17 Mayıs 2016
Sağlık Rehberi Diyet Sonrası Vücut Sarkması Nasıl Önlenir? 17 Mayıs 2016