Protista Nedir - Protista Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Protista Nedir - Protista Hakkında Bilgi

  Prostialar - Protista Alemi Nedir

  Tek hücreli canlılardır Zarla çevrili çekirdek ve diğer hücre organelleri vardır Protistalar, bir hücreliler ve bazı alglerden meydana gelirler


  Hayvansal Tek Hücreliler - Protozoalar

  Mikroskobik canlılar olup dört gruba ayrılırlar


  Kamçılılar - Flagellata

  Hareket organeli olarak bir yada birkaç kamçı bulundururlar Çoğu pigment içeren plastidlere sahiptir Kendi besinlerini kendileri yaparlar Bazıları serbest, bazıları saprofit, bazıları da parazittir Çoğalmaları ikiye bölünme ile olur

  Öglena ve Trypanasoma kamçılıların en tanınmış örnekleridir Öglena tatlı sularda yaşar Yapısında bir ya da iki boşaltım kofulu bulunur Önde bir ya da iki tane kamçılan bulunur Öglenalar klorofil pigmenti içerdiklerinden yeşil renklidir Bazı kamçılılar insanlarda hastalıklara neden olurlar Örneğin; Trypanasoma gambiense uyku hastalığının, Leishmania donovani Kalaazar'a (kara hummaya), Leishmania tropica ise şark çıbanının nedeni olan parazitlerdir


  Kök Ayaklılar - Rhizopoda - Sarcodina

  Besinlerini ve hareketlerini pseudopod adı verilen yalancı ayaklarla sağlayan bir hücrelilerdir Kamçılılar ve sillilere göre daha az organel içerdiklerinden daha basit yapılı organizma sayılırlar Amipler tatlı sularda yaşarlar Besinlerini sitoplazmalarında meydana getirdikleri besin kofulları i-çerisinde sindirirler İnsanda amipli dizanteriye sebep olan türleri tehlikelidir ve parazit olarak yaşarlar


  Sporlular - Sporozoa

  Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda parazit yaşarlar Besinlerini osmozla alırlar İnsanlarda sıtma hastalığına sebep olan Plasmodium malaria bu gruba tipik bir örnektir Sporla çoğalırlar


  Silliler - Ciliata

  Vücut yüzeyleri sillerle örtülü canlılardır Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar Bazıları omurgalı hayvanlarda ortak yaşama uyum sağlamıştır Ayrıca sitoplazmanın sertleşmesiyle meydana gelen ve canlı bir tabaka olan pelikula ile vücudun şekli sabit tutulur En bilinen örnek Paramecium (terliksi hayvan)'dur


  Tek Hücreli Algler - Algae - Su Yosunları

  Alglerin çoğu kloroplast taşımaları ve selüloz hücre duvarına sahip olmaları nedeniyle bitki benzeri protistler olarak kabul edilirler Tümü sularda yaşar Daha uygun ortam bulabilmek için yer değiştirme hareketi yaparlar

  Bunlar fitoplankton olarak adlandırılan organizmaların büyük bir bölümünü oluştururlar


  Fungus Benzeri Protistler - Cıvık Mantarlar - Küf Mantarları

  Cıvık Mantarlar: Belirgin bir hücre şekli olmayan, çok çekirdekli sitoplazmaya sahip organizmalardır Parazit yada saprofit beslenen organizmalardır Eşeyli veya eşeysiz çoğalırlar

  Küf Mantarları: Küf mantarları, genellikle bitki parazitidir Başta patates olmak üzere soya, tahıl ve kavun gibi değişik bitkilerde zararlara sebep olurlar Bunların en karakteristik özellikleri ipliksi yapılarıdır  ----------------------------