Postyapısalcılık Nedir?

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Ezlem tarafından 21 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


  1. Post Yapısalcılık nedir? ,
    Post Yapısalcılık hakkında bilgi

    Post Yapısalcılık nedir?

    erdinand de Saussure 'ün temellerini attığı yapısalcı dilbilime karşı tepki olarak doğmuş, özellikle YX. yüzyılın ikinci yansında Kıta Felsefesi bağlamında çok büyük ölçüde çağdaş Fransız felsefecilerinin özgün düşünceleriyle büyük bir ivme kazanmış felsefe konumu, anlayışı ya da tutumu. 1970'li yıllarla birlikte önceki dönem yapısalcılığın her bakımdan sorunsallaştırılmasına dayalı olarak toplum bilimlerinin hemen her alanında büyük bir uygulama alanı ile geniş bir yandaş kitlesi bulmuş toplumbilimsel düşünce okulu, akımı ya da öğretisi.Postyapısalcılık Nedir?