Polis Teşkilatı Nedir

'Önemli Gün ve Haftalar' forumunda Wish tarafından 9 Mart 2010 tarihinde açılan konu


 1. Polis Teşkilatı Ne Demek Polis teşkilatı Ne zaman Kuruldu  Polis kelimesinin günümüz Türkçesinde genel olarak ifade ettiği mana Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olup,kısaca görevli olduğu saha içerisinde vatandaşların huzur ve güvenini temin ile suç ve suçluyla mücadele eden kişi olarak ifade edilebilir.

  Türk Polis Teşkilatının kuruluş tarihi olarak Osmanlı Devleti tarafından kurulmuş olan ilk polis biriminin kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845 tarihi kabul edilmekte ve her yıl teşkilat tarafından kutlanmaktadır.

  1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiül Evvel 1261)den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.

  Türk tarihinde tespit edilebilen ilk zabıta görevlileri “yarkanlardır Göktürk devrinde “şad, “tudun ve “subaşıların zabıta hizmetlerinden sorumlu oldukları, islamiyetin kabülünden sonra kadıların diğer görevlerinin yanıanda, zabıta görevini de üstlendikleri tespit edilmiştir
  1422-1453 döneminde ise bu görevi subaşılar yürütmüştür. 1453-1826 döneminde İstanbulda padişahın şahsını ve sarayı koruyan “bostancıbaşı, infaz hizmetlerini yürüten “böcekcibaşılar hizmet vermiştir. Kullukçular, “karakulhane adı verilen bugün “karakol olarak isimlendirilen binalarda hizmetlerini yürütmüşlerdir.
  1826-1846 döneminde “seraskerler zabıta hizmetlerini yürütmeye başlamışlardır.v1829 yılında İstanbulda belediye hizmetlerinin yanında kısmen zabıta hizmetlerini yürüten “İhtisap Nezareti kurulmuştur.
  10 Nisan 1845 tarihinde yayınlanan ve İstanbuldaki yabancı misyonlar da “Tezkere-i Umumiye tarafından gönderilen “polis nizamnamesi ile ilk defa “polis adı verilen bir zabıta teşkilatı kurulmuştur
  Daha sonra “Zaptiye Müşüriyeti devri başlamış ve cumhuriyetin ilanına kadar çeşitli evrelerden geçirilerek hizmet yürütülmüştür. Cumhuriyet döneminde 1922de İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü lağvedilerek yerine Ankaradaki “Emniyet-i Umumiye Müdürlüğüne bağlı il teşkilatları kurulmuştur.
  İlk yıllarda polis teşkilatının kuruluş kanunu yoktu, gelişim bütçe kanunlarına bağlanmıştı. Uzun yıllar 1908 yılında çıkarılan “Polis Nizamnamesinin verdiği görev ve yetkilerle hizmet yürütülmüştür. Nihayet hala kullanılan 1934 yılında, hala kullanılan 2559 sayılı “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 1937 yılında 3201 sayılı “Emniyet Teşkilatı Kanunu çıkarılmıştır

  Forumdas net olarak biz Tüm POLİS camiasının bayramını kutlar ve Tüm EMNİYET teşkilatına bu şerefli görevli yapmanın huzur ve gururunu duymanın ne kadar tarifsiz bir mutluluk olduğunu hatırlatmak isteriz..