Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Kayıt

'Eğitim Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 24 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Kayıt Şarları
  Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Kayıt İçin Gerekli Şartlar

  Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Kayıt

  Polis Meslek Yüksekokulları
  Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde, eğitim öğretim ve uygulama yapan, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yüksek öğretim kurumlarıdır.
  Polis Meslek Yüksekokulların amacı öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliği, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine bağlı hizmet bilinci ile mesleki değerlerinin kazandırılması, milli kültürümüz, örf, adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirmek ve öğrencilere milli birlik ile beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırmak, polis olmanın şeref, gurur ve şuurunda olan, polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyabilen, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı, çağdaş, bilimsel ve teknolojik düzeyde eğitim öğretim gören polis memurları yetiştirmektedir.

  Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Kayıt İçin Adaylarda Aranıcak Şartlar

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
  • Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
  • ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak,
  • Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak,
  • Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz).
  Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

  • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, (EK-1)
  • Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, videobant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
  1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

  2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

  3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
  • (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,
  • Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak,
  • Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.
   


Similar Threads: Polis Meslek
Forum Başlık Tarih
Eğitim Merkezi Polis Meslek Yüksek Okulu Yaş Sınırı 30 Kasım 2011
Eğitim Merkezi Polis Meslek Yüksek Okulu Taban Puanları 2012 30 Kasım 2011
Eğitim Merkezi Polis Meslek Yüksek Okulu Puanları 2011 30 Kasım 2011
Eğitim Merkezi Polis Meslek Yüksek Okulu mülakatları 30 Kasım 2011
Eğitim Merkezi Polis Meslek Yüksek Okulu Sınav Sonuçları 2012 29 Kasım 2011